Meny

Fylkesstyret på befaring i Rana i dag

Sist endret: 16 03 2017

I tilknytning til det berammede Fylkesstyremøtet i Mo i Rana i dag, var styret invitert av lokale krefter til å se å et veistykke utenfor byen som daglig er skolevei for barn, og som fremstår som farlig å ferdes på. Det handler om fylkesvei 355 langs Langvatn. Ved selvsyn fikk styret konstatert at både veiskulder og autovern regelrett var rast ut i geografien. Det dreier seg om en veistrekning på 8 km som i flere år har vært gjenstand for en stemoderlig behandling. Ørjan Ravnåmo som viste styret rundt, har i lang tid vært bekymret for at ulykker skal inntreffe langs veien. Når så ikke har skjedd, skyldes det utelukkende flaks, og detr faktum at lokalbefolkningen er kjent, og tar sine forhåndsregler når de ferdes langs veiparsellen.

Det skal ikke mye fantasi til for å forstå at både skolebusssjåfører,og de som brøyter langs veien, er fylt av angst når de utfører jobbene sine. Nå er det på høg tid at politikere og bevilgende myndigheter, tar sitt ansvar og sørger for at veien rustes opp til forsvarlig stand. Ravnåmo har brukt både tid og krefter på å påvirke politikere o.a for å få til en utbedring. Han har ingen planer om å gi opp før oppgaven er ferdigstilt.