Meny

Fylkestinget 20.10.2015

Sist endret: 16.03.2017
For dere som er særlig interesserte, finner dere både saksliste og referat på vaf.no. En mer uformell oppsummering fra noen av dagens saker, har jeg gjengitt i denne artikkelen.

På fylkestinget i dag, skapte sak 74/15 - Økonomisk rapportering for 2. tertial stor debatt. Hovedlinjene var det ikke noen særlige kommentarer til, debatten stod om en uventet salgsinntekt på kr 6,26 millioner kroner. Fremskrittspartiet ønsket å bevilge disse pengene til myke trafikanter/trafikksikkerhetstiltak nå, og la fram forslag på det. Vi støttet fylkesrådmannens innstilling, og begrunnet det med at vi ønsket å se dette beløpet inn i en større sammenheng, i og med at neste års budsjett legges fram om mindre enn 3 uker. Vi ønsket altså å bruke dette økte handlingsrommet inn i den budsjettprosessen. Forslaget til Frp fikk flertall.

Det ble også debatt rundt et tilleggsforslag fra AP knyttet til saken om reglementet til fylkestinget (sak 78) De ønsker å avskaffe ordningen med saksordfører, og begrunnet det med å vitalisere fylkestinget. Dette fikk ikke støtte fra noen andre, heller ikke oss, som har vært svært fornøyde med eksisterende ordning. 

Sak 79 omhandlet samarbeidsavtalen mellom VAF og Flekkefjord, og der ble det en prinsipiell diskusjon rundt i hvilken grad en skal "forutsette" eller "oppfordre" til at kommunen ansetter 3 lærling pr 1000 innbyggere. Lærlingesituasjonen er prekær for tiden, og vi mener derfor en må stille forventning til at alle tar et ansvar og støttet derfor formuleringen med "forventning" knyttet til dette. I sak 80 ble det også lagt fram et tillegg til vedtaket som gikk på at Vest-Agder museet IKS bør legge til rette for å ta inn lærlinger/lærekandidater, eventuelt i samarbeid med andre museer. Dette ble enstemming vedtatt. Det samme ble det gjort i sak 82, Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum. 

 

Mvh Gunvor

Gruppeleder