Meny
Bli medlem

Fylkestingsgruppa 2015-2019

Sist endret: 27.09.2020 #Oppland
Her er Senterpartiets fylkestingsgruppe for perioden 2015-2019

Tirsdag 20.10.2015 var det konstituerende møte i fylkestinget og fylkestingsgruppen.

Disse valgene ble gjort:

Ivar Odnes - Gruppeleder og fylkesvaraordfører
Aud Hove - Gruppenestleder, medlem i fylkesutvalget, komiteleder i Komite for Næring, miljø og klima
Torstein Lerhol - Komite for Næring, klima og miljø...
Kjersti B Fremstad - Komite for Opplæring og kultur
Trygve Brandrud - Komite for Opplæring og kultur
Kåre Helland - Komite for Samferdsel og trafikksikkerhet
Turi Elise Kaus - Komite for Samferdsel og trafikksikkerhet

Lise Hammerud (1.vara) - 1.vara komite for Samferdsel og trafikksikkerhet
Tor Andreas Walhovd (2.vara) - 1.vara Komite for opplæring og kultur