Meny

Gå for livet!

Sist endret: 20 03 2017
Mange har vel sett fotgjengerne langs fv 120 i gule vester langs veien eller i avisene. Opprinnelig var det et "ufravikelig krav" at gang og sykkelveien skulle ligge på plass før aktiviteten i det nye leireuttaket til Leca skulle starte.

Som de fleste vet så gikk det ikke slik. Under prosessen så ble plutselig det ufravikelige kravet fravikelig. Gangveien mellom Skøyenveien og Stranda skole skal nå deles opp i etapper, og første etappe startes på bygges i slutten av 2012 - kanskje.

Når veien er så smal at  en ikke får gul midtstripe blir det trangt for både fotgjengere, syklister og bilister.

Beboerne langs veien føler seg selvfølgelig lurt. De har nå startet aksjonskomité og laget gruppe på Facebook under navnet  "Gå for livet - Aksjonsgruppa for en trygg Fv120 i Enebakk" .

Det blir trangt når biler møtes og det i tillegg er fotgjengere våger seg ut på veien.

Gruppa har startet med gå-aksjoner, og oppfordrer både beboere langs veien og kommunepolitikerne til å stille opp og bli med å gå langs veien. Da får en med selvsyn se hvor viktig det er å få på plass gang-/sykkelsvei langs denne strekningen.

Svinger og uoversiktlige strekninger er det nok av på fv 120 mellom Stranda skole og Skøyenveien.