Meny
Bli medlem

- Gå inn for folkeavstemming!

Sist endret: 27.09.2020 #Oppland
- Å gi økt innflytelse til folket er jo nettopp det vi i Senterpartiet jobber for hver dag - ett aktivt folkestyre som former sin hverdag, sier organisatorisk nestleder i Senterungdommen, Gunnar Kaus.

Senterungdommen vil ha folkeavstemming om EØS. Om de får landsmøtet med seg på det blir avgjort søndag. Organisatorisk nestleder i Senterungdommen, Gunnar Kaus, talte varmt for en folkeavstemming. Her kan du lese innlegget hans:

Om du heller vil se det med egne øyne kan du klikke her:

Senterpartiet og Senterungdommen er samlet om vårt standpunkt til EØS-avtalen. I forslag til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram står det klart og tydelig at vi vil si opp EØS-avtalen og erstatte den med handels- og samarbeidsavtaler med EU. Dette er en beslutning vi i Senterungdommen mener skal tas av det norske folk på lik linje med hva vi gjorde med EU-avstemningene i 72 og 94. Å gi økt innflytelse til folket er jo nettopp det vi i Senterpartiet jobber for hver dag -  ett aktivt folkestyre som former sin hverdag!

En offentlig debatt rundt EØS-avtalen som munner ut i en folkeavstemning har vi i Senterpartiet alt å tjene på - uavhengig av hva Arbeiderpartiet måtte mene. Alle her ønsker et større og sterkere Senterparti før og etter valget, derfor må vi nå være så tydelige det går an angående EØS-avtalen og hva vi ønsker å gjøre med den!

I 1989, hadde Senterpartiet en oppslutning på 6,4 %, omtrent det samme som vi har per dags dato. Fire år senere, midt i en engasjerende EU-debatt,. fikk Senterpartiet en oppslutning på 16,7 %. Vi var Norges nest største parti.  EU-debatten den gang var noe som engasjerte alle. Den viste alle at Senterpartiet står side om side med folket i Norge. Vi i Senterpartiet skal løfte EØS-debatten til det samme nivået ved å opplyse det norske folk om hva den faktisk betyr i hverdagen for hver og en av dette landets innbyggere, og hvilke alternativer som finnes. For all handel med EU forsvinner ikke med en utmeldelse, se bare på Kina og Russland. De er ikke medlemmer, men forhandler godt med EU.

Et eksempel på hva EØS gjør mot nordmenn er reglene for det norske arbeidslivet. Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland kalte Anne Enger for en løgner i forkant av EU-avstemningen i 1994, fordi Enger mente at et EU-medlemskap ville påvirke reglene for hvordan mange ville møte sin arbeidsdag. Brundtland mente det ikke ville ha noe påvirkning. På samme måte påvirker et medlemskap i EØS det norske arbeidslivet gjennom fri flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft. Anne Enger fikk rett, Brundtland tok feil.

Så for å fremdeles sikre at vi ikke får flere lignende direktiv som vikarbyrådirektivet er det på sin plass at det nå ropes høyt over det ganske land om at vi må ut av EØS, og det gjennom en folkeavstemning. Tidspunktet for en eventuell folkeavstemning må diskuteres, men den diskusjonen må starte så kjapt som overhodet mulig. Med blant annet tanke på forhandlingene om frihandel mellom USA og EU som kan være avsluttet så tidlig som om et par år. Av dette må vi nå se at EØS-avtalen får en utløpsdato. For et medlemskap i EØS kan fort utvikle seg til et medlemskap i Europas forente stater hvis en avtale mellom USA og EU skulle komme på plass.

EØS-avtalen er noe som vi alle i denne forsamlingen enes om er skadelig for den norske velferdsstaten, det norske demokratiet og det norske folkestyret. Det er bare rett og rimelig at vi i Senterpartiet krever den umiddelbare utmeldelse av EØS basert på en folkeavstemning.

EØS-avtalen er vår tids store trussel mot det norske demokratiet og den norske velferdsstaten. Gjennom Senterpartiets sterke og tydelige røst, og vår vilje om en oppsigelse basert på en folkeavstemning vil folket svare klart og tydelig: NEI TIL EØS