Meny
Bli medlem

Går av som ordfører

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
Etter drøye 14 år som ordfører har jeg valgt å takke ja til tilbudet om å bli fylkesråd for samferdsel og miljø i det nye Fylkesrådet i Troms fylkeskommune.

Jeg har takket ja til et spennende, men også et krevende og utfordrende politisk ansvar som mange er opptatt av, og som er noe av det viktigste for å kunne legge til rette for verdiskaping og positiv samfunnsutvikling i hele Troms. Jeg ser fram til å samarbeide med alle de som er opptatt av dette framover i Troms.

Det er og vemodig å nå ikke skulle være ordfører i en fantastisk kommune, som sprenger grenser og der folkan er både sprek, romslig og framtidsrettet hver dag.  En kommune og et samfunn der ingenting er umulig, men der det meste går an. En kommune og et samfunn som er så utrolig mye mere enn "bare" en distriktskommune med drøye 2.200 innbyggere. Jeg er stolt av Salangen og det har alle Salangsværinga grunn til. Framover ligger det mange  spennende muligheter for Salangen, og kjenner jeg oss rett vil vi fortsatt benytte oss av de bedre enn de fleste andre.

Rent praktisk vil jeg ha min første kontordag i Tromsø fra mandag 13. januar. Varaordfører Ronny Karlsen vil fungere i mitt sted fram til kommunestyret har behandlet en fritakssøknad eller en permisjonssøknad fra meg. Innvilger kommunestyret en fritakssøknad, velger kommunestyret nytt formannskap og ny ordfører og varaordfører for resten av valgperioden ( til kommunevalget 2015), som etter et kommunevalg. Innvilger kommunestyret en permisjonssøknad trer varaordfører inn, og fungerer som ordfører så lenge permisjonen varer og en konstituerer en ny varaordfører blant de resterende formannskapsmedlemmene. Begge alternativene er hjemlet i kommuneloven.

Til slutt vil jeg i all enkelhet benytte anledningen til å takke alle jeg har arbeidet med gjennom disse drøye 14 årene; ansatte i Salangen kommune, folkevalgte, næringsaktører,  ildsjeler, lag/foreninger og alle andre. Utrolig mange som har vært med på å gjøre vervet i Salangen til et av de mest meningsfulle og spennende ordførerverv i Norge, og uten en eneste kjedelig dag gjennom 14 år. Tusen hjertelig takk, alle sammen!

Les saken på Troms fylkeskommune

Ivar B. Prestbakmo