Stortingsvalgliste for Finnmark Senterparti til stortingsvalget 2017:
 

1. Geir Adelsten Iversen, Hasvik
2. Nancy Porsanger Anti, Tana
3. Kurt Wikan, Sør-Varanger
4. Sigurd Gjerde-Jakola, Senterungdommen / Vadsø
5. Grete Liv Olaussen, Porsanger
6. Fabrice Caline, Loppa
7. Anne Toril E.Balto, Karasjok
8. Gudleif Kristiansen, Måsøy
9. Cecilie Hansen, Sør-Varanger
10. Carina P.Wallmann, Hasvik
11. Tommy Andersen, Hammerfest
12. Aile Marita Varsi, Tana