Meny
Bli medlem

Geir Pollestad blir ny leder i Næringskomiteen.

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiets stortingsgruppe har i dag bestemt at de vil be Stortinget om at Geir Pollestad blir ny leder i Næringskomiteen. Det legges opp til at det formelle vedtaket om komiteplassering skal gjøres av Stortinget så raskt som mulig.

Han bytter komité med Marit Arnstad som går til Energi- og miljøkomiteen i tillegg til rollen som parlamentarisk leder for Senterpartiet.

Pollestad er 35 år, utdannet jurist og representerer Rogaland Senterparti på Stortinget. Han har vært politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet, politisk rådgiver og statssekretær i Olje- og energidepartementet og statssekretær i samferdselsdepartementet. Han møtte tre år som fast møtende vararepresentant i forrige stortingsperiode og satt da i Arbeids- og sosialkomiteen. Ved valget i 2013 ble han valgt til stortingsrepresentant og sitter nå i Energi- og miljøkomiteen.

- Jeg er glad for tilliten stortingsgruppa har vist meg, og ser frem til å jobbe med et politikkområde som er svært viktig for Senterpartiet. Verdiskaping og vekst i hele landet vil være det viktigste for meg, sier Geir Pollestad.  

Nyvalgt leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, er fornøyd med det nye laget han nå skal lede. - Geir Pollestad er en erfaren og dyktig politiker som med dette får en viktig posisjon i norsk næringspolitikk, sier Slagsvold Vedum.