Meny
Bli medlem

Gi litt av din tid

Sist endret: 27.09.2020
Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sa?rbare i verden ? sivile rammet av krig og konflikt.

Det er store mål som vi alle må bidra til at vi når.
Av den grunn samarbeider Fylkeskommunen, kommunene og mange andre frivillige med Røde Kors. Røde Kors, som mange steder er den eneste hjelpeorganisasjonen som slipper til med humanitær hjelp, og har gjennom lokale frivillige tilgang til dem som ellers ikke fa?r hjelp. Derfor er jeg trygg på at hjelpen skal komme helt frem. 

Krig og vold skaper enorme lidelser. Mennesker blir drept, og ringvirkningene for lokalbefolkningen er katastrofale. Annethvert sekund flykter et menneske, det gjør at det antall som i dag er på flukt, kan hand i hand danne en lenke rundt jorda. Det kan ikke jeg være vitne til, uten å gi litt av min tid og mine ressurser.
Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i krig- og konfliktomra?der fa? livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Behovet er enormt, og hvert bidrag er med pa? a? redde liv.

Også i Norge skal årets TV-aksjon bidra til et bedre liv for flyktninger og asylsøkere gjennom a? tilby meningsfulle aktiviteter pa? asylmottakene, flyktningguider, helsehjelp for papirløse og oppsporingstjeneste for savnede personer. 

Skoler og frivillige organisasjoner, bedrifter og folkevalgte tilegner seg mer kunnskap gjennom aksjonen, noe som kan gjøre oss alle mer tolerante og forstå hvorfor folk blir flyktninger, hvorfor vi må vise hjertevarme og være medmennesker. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Sammen kan vi redde liv. Jeg ha?per du blir med. Gi litt av din tid, meld deg som bøssebærer!

Gunn Iversen Stokke
leder for Tv-aksjonens fylkesaksjonskomite.