Meny

Gir du fra deg makta?

Sist endret: 16 03 2017

Hva er galt med de 44 kommunene vi har i Nordland i dag og hva skal eventuelt bli bedre?

 

En fersk måling viser at saltenfolk vil tvinge frem sammenslåing av kommunene. Vesterålen vil Høyre omgjøre til 'en kommune og Helgeland er ønsket samlet til et rike av mange. Hvorfor det? Hva er galt med de 44 kommunene vi har i Nordland i dag og hva skal eventuelt bli bedre? 
 
Noen av fordelene som trekkes frem er mindre administrasjon og mer tjenester.  Danmark har prøvd kommunesammenslåing, der gikk de fra 271 til 98 kommuner. I stede for mindre byråkrati og rasjonell drift, fikk en 1650 flere administrative ansatte og de kommunale utgiftene økte med til sammen med 920 millioner. Det ble altså ikke frigitt noen midler til bedre tjenester. 
 
Ser en på større kommuner, så leverer ikke de flere tjenester til sine innbyggere enn små kommuner gjør, snarere tvert i mot. 
 
Ansatte som ikke gjør noe, eller "begynn og jobb" som det ble sagt i Avisa Nordland tirsdag, er også et argument for sammenslåing. Hvis det var sånn at de kommunalt ansatte ikke jobber, hvorfor i all verden skulle de samme ansatte begynne med det om arbeidsgiveren skiftet navn fra Sørfold til Salten kommune? Krav om arbeidsinnsats er uavhengig av størrelse på kommunen. 
 
Videre sies det at små kommuner sliter med å få tak i arbeidskraft med nødvendig kompetanse. Dette er en sannhet med store modifikasjoner. Undersøkelsene viser at det er få eller ingen ledige stillinger med krav om høy kompetanse i små kommuner, men også generelt er det få ledige stillinger i disse kommunene. 
 
Det menes også at små kommuner styres av nessekonger som kan være en fare for lokaldemokratiet, fordi kommuneadministrasjon og kommuneforbund blir en altfor stor politisk maktfaktor. Dette er et argument som faller på sin egen urimelighet. Har administrasjonen og arbeidstakerorganisasjonene mer makt enn de skal, så er det politikerne det er noe feil med og ikke kommunens størrelse. Det er kun politikere som kan gi fra seg makt, det er ikke noe administrasjon kan ”ta”. 
 
Det blir også sagt at det ikke er viktig for innbyggerne hva kommunen heter, hvor stor den er eller hvor den blir styrt fra. Undersøkelser viser derimot at innbyggere i mindre kommuner er mest fornøyd med sine kommunale tjenester. Dette fordi det er nærhet mellom de som styrer og innbyggerne, noe som gir gode løsninger.
 
Til slutt mener mange at store kommuner er mer robuste og mer slagkraftige. Med det argumentet mener en vel slagkraftig mot sentrale myndigheter. Det er i såfall utopi å tro at sentrale politikere og byråkrater hører mer på Salten, Helgeland eller Vesterålen bare fordi det var en person som snakket istedenfor for mange. Antall innbyggere, geografiske avstander og andre behov og utfordringer vil være akkurat like store om en skifter navn eller ikke. 
 
Etter å ha lest partiprogram, hørt argument og lest uttalelser i media, har jeg fremdels ikke hørt et eneste godt argument for at sammenslåing av kommuner er den rette vegen å gå. Derfor er uforståelig at enkelte ønsker å bruke tvang for slå sammen kommuner. Senterpartiet er ikke prinsipielt mot kommunesammenslåinger, så lenge det skjer frivillig i alle berørte kommuner. Jo nærmere du er de som bestemmer, jo større mulighet har du til å påvirke beslutningene. Hvis avstanden skal økes og muligheten for påvirkning minskes, så burde det minste kravet være at du fikk være med på å bestemme akkurat det. Skal du først gi fra deg makta, så bør det i det minste skje frivillig. 
 
Ann-Hege Lervåg
Nordland Senterparti