Meny
Bli medlem

Gjeninnfør opptrapping for psykisk helse

Sist endret: 27.09.2020
Tirsdag 17. juni skal Stortinget behandle to forslag i Stortinget som omhandler psykisk helse. Senterpartiet og Kjersti Toppe står bak det ene forslaget som omhandler en konkret opptrappingsplan for psykisk helse i kommunene, med tilhørende øremerkede midler.

- Psykiske plager og lidelser utgjør en av de store helse- og samfunnsutfordringene i Norge, og kommunene trenger en særskilt satsing, de står uten penger og virkemidler til å håndtere dette, sier Kjersti Toppe (SP), 1.nestleder i Helse- og omsorgskomiteen.

Mens årsverksinnsatsen i kommunalt, psykisk helsearbeid økte sterkt gjennom den forrige opptrappingsplanperioden for psykisk helse (1998–2008), har den ikke økt siden 2007. Mens pasienter i dag skrives raskere ut fra spesialisthelsetjenesten enn tidligere, bruker bostedskommunene samlet sett ikke flere årsverk til kommunalt, psykisk helsearbeid.

- Det må innføres en konkret, kommunal opptrappingsplan for psykisk helse. En kommunal opptrappingsplan for psykisk helse må vare i 5 år må ha særlig stor oppmerksomhet rettet mot barn og unge og omhandle en forpliktende styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste. Også alderspsykiatrien og innvandreres psykiske helse må få særskilt oppmerksomhet,og satsingen må vise at også pårørende tas på alvorsier Toppe.

I forslaget legges det vekt på at en slik plan med spesifikke midler vil gi en etterlengtet satsing på kommunale boligtilbud, arbeidsmarkedstiltak, PPT, styrking av barnevernet, styrking av lavterskeltilbud, forebyggende arbeid mot barn og unge og andre behandlingstilbud.

- Alle partiene snakker pent om å satse på forebygging og god lokal behandling av psykisk sykdom, nå har Stortinget muligheten til å gjennomføre det store løftet. Det er i kommuneneikke i spesialisthelsetjenesten, behovet nå er størst og hvor det trengs et særskilt løft og øremerkede midler, sier Toppe.

Etter behandling av forslaget i Helse- og omsorgskomiteen er det bare Arbeiderpartiet og SV som støtter forslaget om en konkret opptrappingsplan med tilhørende midler. Regjeringspartiene går sammen med Venstre og KrF i stedet for å vurdere en opptrapping.

- Jeg er skuffet over at regjeringen med støttepartier ikke vil følge opp de store ordene om at de skulle satse på psykisk helse. Jeg mener at det er på tide med handling, mens de mener at vi skal utrede videre. Dessverre har vi ikke tid til å utrede mer, vi vet hva som trengs, avslutter Toppe.

 

Her kan du lese innstillingen i de to sakene som skal behandles:

Representantforslag om en 5-årig kommunal opptrappingsplan for psykisk helse

Representantforslag om bedre tilbud innen psykisk helse i kommunene