Meny
Bli medlem

Gjenstandene forteller best vår historie der de er funnet!

Sist endret: 27.09.2020
Vi som bor i Norge lever og virker i et rikt kulturlandskap med en mange tusen år lang historie, som også er påvirket av oss mennesker. Mange arkeologiske gjenstander som er funnet gjennom årene viser oss en flik av denne historien, men dessverre ligger mange av disse unike tidsvitnene i dag nedpakket og lagret på universitetsmusene i Norge.

Hva om disse gjenstandene kunne vært utstilt ved våre museer rundt om i landet der vi kunne se vår historie og lære mer om hvem våre forfedre fra langt tilbake var, og hvordan de levde! Samtidig som vi kunne fortelle våre besøkende rundt om i landet om vår rike historie gjennom nye fremvisninger.

Senterpartiet mener vi nå må utfordre staten på å fylle museene med nytt gammelt innhold. Her kan våre mange historiske gjenstander få en mulighet til å komme til sin rett, på hjemmebane. Derfor tar vi nå til orde for at museene våre skal utfordres til å se mulighetene for mer formidling og grundigere forskning på vår historie, og samtidig utvikle et tettere samarbeid med statlige institusjoner.

Historiske gjenstander pirrer nysgjerrigheten vår, dette fikk vi se helt tydelig da Dalemspenna fra Sparbu ble utstilt for en kort periode sist høst i Steinkjer - tusener av folk strømmet til og interessen var formidabel! 
Vi vet også at det er noen gjenstander som befinner seg i utlandet. I et museum i London ligger flere gjenstander, blant annet smykker av glass, beinkammer, bjørneklør, perler, spiker og nagler og en hvalbeinsplate. Alt fra gravhauger i Overhalla! 

Kan disse gjenstandene bringes hjem? Hvordan kan vi gjøre dette?  Kan de lånes eller kan de oppbevares på en mer permanent måte? Her trenger vi å få fagfolk til å se litt nærmere på hva som er mulig. Det er ikke noen tvil om at det er en stor jobb, men kan vi la være.

Etter Senterpartiet syn må vi nå gripe muligheten. Derfor utfordrer vi nå regjeringen og fylkeskommunene på om de kan utarbeide et prosjekt som har som formål og:

  • Kartlegge omfanget av gjenstander som finnes rundt om i Norge og rundt om i verden, og gjøre en vurdering av hvordan de kan komme hjem til sine respektive museer til utstilling enten som utlån eller som permanent oppbevaring.
  • Utarbeide en kravspesifikasjon på tiltak og ressurser som museene må utrustes med for å kunne tilfredsstille kravene til oppbevaring, framvisning og sikkerhet.
  • Utfordre nasjonale myndigheter til å se på desentraliserte modeller for oppbevaring av gjenstander funnet før 1537.