Meny
Bli medlem

Gjør det lettere og rimeligere å bygge!

Sist endret: 27.09.2020
Dagens krav til nye boliger gjør det urimelig dyrt å bygge ? og i spredtbygde strøk er det i dag ingen sammenheng med kostnadene med å bytte nytt og markedsverdien ved salg av boligen, sier Ola Borten Moe, nestleder i Sp.

 

– Et velfungerende boligmarked er en forutsetning for utvikling over hele landet, både i bygd og by.  Investering i bolig er det viktigste og største folk gjør i livet.  Dagens krav til nye boliger gjør det urimelig dyrt å bygge – og i spredtbygde strøk er det i dag ingen sammenheng med kostnadene med å bytte nytt og markedsverdien ved salg av boligen, sier Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet.

Ola Borten Moe og hans nestlederkollega, Anne Beate Kristiansen Tvinnereim, har ledet to arbeidsgrupper som har laget utkast til politisk manifest til landsmøtet i mars. Forslaget skal gjennom partiets sentralstyre i dag – og deretter ut på høring i hele partiorganisasjonen. De endelige vedtakene skjer på landsmøtet i Senterpartiet i midten av mars.

– Intensjonene bak nye krav til energieffektivitet og tekniske løsninger kan være gode, men de innskrenker kraftig folks sjanser til å få bygd seg nye hus, spesielt utenfor de største presseområdene.  Vi må derfor stille klare krav til forenkling og avbyråkratisering, sier Ola Borten Moe.

– Det er derfor helt nødvendig å gå gjennom hele plan- og bygningsloven og de tekniske krav til byggverk med mål om å forenkle og redusere kostnader knyttet til nybygde boliger. Det er ikke ønskelig at krav til energieffektivitet og universell utforming i alle bygg får drive byggekostnadene opp på et så høyt nivå som det vi ser i dag, sier Sp-nestlederen. Han presiserer at hans kritikk gjelder TEK 10, som gjelder nå – og TEK 15, som er på beddingen. 

Moe viser til flere konkrete forslag som nå skal drøftes i partiorganisasjonen før den endelige behandlingen på landsmøtet.

Han viser til forslag som å: 

• Gå gjennom hele plan- og bygningsloven og de tekniske krav til byggverk med mål om å forenkle og redusere kostnader, bl.a. strenge krav til energieffektivitet og universell utforming.
• Gå bort fra detaljerte tekniske krav til funksjonskrav for å stimulere innovasjon og effektivitet.
• Åpne for reduserte krav til planlegging og bygging i distriktene for å tilpasse boliginvesteringene til markedssituasjonen for bolig.
• Legge til rette for at folk i større grad skal kunne sjøl med egne materialer.
• Gi kommunene større frihet til å tillate spredt boligbygging.
• Starte samarbeidsprosjekt med byggenæringen for å snu den negative trenden med redusert effektivitet i denne næringen.
• Bruke Husbanken mer aktivt for å redusere risikoen ved å bygge i de deler av landet markedet ikke gjenspeiler byggekostnadene.
• Legge til rette for at eksisterende bygninger kan omdannes til bolig og fritidsboliger, bl.a. ved å gjøre det lettere å fradele og få bruksendringer.

Ola Borten Moe legger vekt på at det kreves nytenking og vilje til å kaste «gamle sannheter» over bord for å gjenskape et boligmarked med kostander folk kan leve med, og hvor ungdom også tør satse på å bygge seg ny bolig i spredtbygde deler av landet.