Meny
Bli medlem

- Glad for enighet om avtale

Sist endret: 27.09.2020
- Vi i Senterpartiet er glad for at vi i år har kommet til enighet med landbruket om en jordbruksavtale. Spesielt er det godt at vi i år har fått til en avtale med begge fagorganisasjonene, sier Irene Lange Nordahl, næringspolitisk talskvinne i Sp.

 

Senterpartiet slår ring om de tre bærebjelkene i norsk landbrukspolitikk som er tollvernet, jordbruksoppgjøret og samvirkes rolle. En inntektsvekst på 31 000 kroner per årsverk viser en regjering som har troen på norsk matproduksjon og i fremtiden.

 

- Avtalen gir en forbedring av inntekstmulighetene som er et hovedvirkemiddel for å nå de landbrukspolitiske målene. Dette er en viktig start for oss i Senterpartiet, og vi vil selvsagt fortsette dette avgjørende arbeidet, sier Lange Nordahl.

 

- Vi håper avtalen kan skape en tro på at regjeringen mener alvor med målet om økt matproduksjon på norske ressurser, og vi registrerer at Bondelaget bekrefter at dette er en bedre avtale enn på mange år, uttaler Nordahl.

 

- Dette oppgjøret handler også om matpolitikk. Valget til høsten kan bli et være eller ikke være for norske matprodusenter og tryggheten for at det vi setter på bordet er av god og kjent kvalitet, påpeker Lange Nordahl.

 

På grunn av tollendringene Sp fikk gjennomslag for i fjor høst har det i årets jordbruksoppgjør vært mulig å øke prisene på en del jordbruksprodukter. Alle matprodusenter nyter godt av økte priser, men de som har stor produksjon vil tjene mer på det enn de som har liten produksjon. Hovedtyngden av budsjettmidlene i årets jordbruksoppgjør er brukt på distriktsjordbruket og de minste produsentene for å gi alle utøverne i næringa en best mulig inntektsvekst.

 

Spørsmål eller ytterligere kommentarer: Irene Lange Nordahl, tlf 975 79 509