Meny
Bli medlem

Glede i Sp over at fiskeriministeren snur

Sist endret: 27.09.2020
- Vi i Sp er svært glad for at Fiskeri- og Kystministeren nå har bestemt seg for å gå inn for valgfrie strukturløsninger i tråd med Fiskarlagets og vårt forslag. Nå kan vi feire at regjeringen går inn for en løsning som vil bety mye for næringa - spesielt i nord, sier en meget fornøyd Irene Lange Nordahl, næringspolitisk talskvinne i Sp.

- Vi mente forslaget som kom fra Fiskarlaget i høringsrunden var godt, og tok til orde for å se på strukturordningen enda en gang. Nå kan vi feire at regjeringen går inn for en løsning som vil bety mye for næringa - spesielt i nord, sier en meget fornøyd Irene Lange Nordahl, næringspolitisk talskvinne i Senterpartiet.

 

I sjømatmeldinga la regjeringa i utgangspunktet opp til at flåten over 15 meter må velge fire kvoter av det ene slaget og to av det andre. Dette for å legge til rette for en spesialisering. Under stortingshøringen lanserte Fiskarlaget et forslag om å la det være valgfritt for kystfiskerne med fartøy på over 15 meter om de vil bygge seg opp med et kvotegrunnlag på 3 + 3 eller 4 + 2.

 

- Senterpartiet var positive til Fiskarlagets forslag. Nå blir det også valgfritt 3+1 eller 2+2 for flåten 11-15 meter, og det er vi veldig tilfreds med, uttaler Senterpartiets næringspolitiske talskvinne.

 

- Sp har vært bekymret for kvotelekkasjen fra Nord-Norge til Vestlandet de siste årene. Det gjelder både av torskekvoter som det i utgangspunktet er fylkesbindinger på, men også sildekvoter hvor det ikke er slike bindinger. På ti år er tyngdepunktet av sildekvoter i kystflåten flyttet fra Nord-Norge – til Vestlandet, og det er en bekymringsfull utvikling, sier Lange Nordahl.

 

- Nå får også de som ikke ønsker spesialisering sjansen til å bedre lønnsomheten sin gjennom økt kvotegrunnlag. I Senterpartiet har vi en forsiktig tilnærming til strukturering, men vi har lyttet til ønsket fra fiskerne om like vilkår for flåten over 15 meter. Vi gleder oss virkelig med Fiskarlaget i denne saken, avslutter hun.