Meny
Bli medlem

Glem det!

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet gir Arbeiderpartiet klar beskjed før landsmøtet til helgen: Senterpartiet vil være regjeringens garantist mot at EU får økt innflytelse over norsk politikk.

Arbeiderpartiet har ikke endret syn på at medlemskap i EU ville være en fordel for Norge. I Arbeiderpartiets forslag til partiprogram, kommer det frem at Norge må ha handlefrihet til å vurdere om det igjen skal søkes medlemskap i EU, basert på en stabil tilslutning i folket. Et slikt spørsmål skal være gjenstand for ny landsmøtebehandling i Arbeiderpartiet, heter det i partiets forslag til nytt program.
Det får Senterpartiets parlamentariske leder, Lars Peder Brekk, til å stille samme ultimatum som Stoltenberg har gjort om EØS og Schengen: Glem det!
-      Arbeiderpartiet tar klokelig forbehold om ”tilslutning i folket”.  Da minner jeg om at 70 prosent av befolkningen i siste meningsmåling var like klare som Senterpartiet: Norge har ingenting i EU å gjøre, sier Lars Peder Brekk, som støtter Stoltenbergs klare tale til SV og Sp da disse partiene hadde sine landsmøter.
-      Jeg har full forståelse for at Stoltenberg har hatt behov for å fastslå hva de rødgrønne partiene er enige om når det gjelder EØS og Schengen. Han har helt rett. Det er ikke noe å diskutere. Så lenger vi styrer landet sammen skal vi utnytte det beste i EØS-avtalen, bruke og utvikle handlingsrommet og være pådriver for at Schengen-samarbeidet ivaretar det vi opplever som fri flyt av kriminelle over grensene. Senterpartiet er den viktigste garantisten i norsk politikk for at norsk medlemsskap i EU er uaktuelt, og det vet Stoltenberg & co., sier Lars Peder Brekk.
Lars Peder Brekk ber statsminister Jens Stoltenberg være like kategorisk overfor sine egne når landsmøtet drøfter Norges forhold til Europa, som han har vært overfor Senterpartiet og SV i EØS- og Schengen-spørsmålene de siste ukene.
-      Jeg forventer at Jens gjør det klinkende klart at EU-medlemsskap er et ikke-tema i den rødgrønne regjeringen. Jeg har respekt for at Arbeiderpartiets landsmøte har langsiktige målsettinger om noe annet, i likhet med Senterpartiets vedtak om å jobbe for folkeavstemming om EØS og Norge ut av Schengen, sier Brekk.

Senterpartiets parlamentariske leder utfordrer samtidig Arbeiderpartiets landsmøte om å bidra til å definere handlingsrommet i EØS-avtalen enda tydeligere.
-    I sin EØS-forståelse legger Arbeiderpartiet vekt på tidlig medvirkning og implementering av regelverk, samt arbeide for et felles regelverk i det indre markedet som respekterer prinsippene og rettighetene i vårt arbeidsmarked. Jeg mener Norge er tjent med en mer offensiv EØS-tilnærming enn det vi har i dag. Vi må stille større krav til EU, og synliggjøre norske interesser tydeligere enn det vi gjør i dag. Det holder ikke å snakke om handlingsrommet når vi ikke utnytter det i full bredde, sier Brekk.