Meny

God karakter til norsk skole!

Sist endret: 16.03.2017 #Vestfold
Rune Hogsnes etterlyser i Tønsbergs Blad 28.12.12 en bedre skole, og påstår samtidig at norske skolebarns kunnskap er synkende. Det stemmer ikke. Ferske internasjonale undersøkelser fra Timms og Prils i desember 2012 viser at norske elever har best framgang i matematikk i Norden. Ingen andre land i Timms-studien kan vise til så sterk framgang i matematikk som norske 4. klassinger. Norske elever leser stadig bedre og ligger nå over det internasjonale gjennomsnittet, både på 4. og 5. trinn. De er også blitt flinkere i naturfag. I Finland og Sverige er tendensen motsatt: De faller på testene.

Regjeringen oppnår fler resultater: I den rødgrønne perioden har antall undervisningstimer i kjernefagene norsk, matematikk og engelsk økt på barnetrinnet. Det er innført mer fysisk aktivitet for elever på mellomtrinnet. Ungdomsskolen er fornyet med mer praktisk og variert opplæring for at elevene skal lære mer. Søkningen til lærerutdanningene er doblet siden vi tok over. Forskningsbudsjettet er økt med 6,7 milliarder kroner fra 2005 til 2013.

Senterpartiet er mer opptatt av timenes innhold enn antall timer. Vi ønsker flere lærere framfor flere timer. Høyre har foreslått flere timer i skolen og vil trolig om de kommer til makten fjerne de 600 nye ungdomsskolelærerstillingene regjeringen planlegger.

I høstens statsbudsjett ble det foreslått tilsammen 445 millioner til Høyskolen i Vestfold, blant annet til videre satsing på grunnskoleutdanningen og 60 nye stillinger. Det vil gi enda bedre skoleresultater i framtiden.

Tendensen med hensyn til elevenes kunnskap var synkende da den rødgrønne regjeringen overtok.  Norsk skole er nå i fremgang. Ifølge de internasjonale PISA-undersøkelsene publisert i 2010 leser, skriver og regner norske elever bedre enn før. En positiv innstilling til læring, til skolen generelt er også med på å gi bedre resultater. Med Senterpartiet i regjering er skuta snudd, og vi vil fortsette å oppnå gode resultater!