Meny
Bli medlem

God luftambulanse til hele landet!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Av Fylkesråd Per Gunnar Sveen (Ap) i Hedmark, fylkesordfører Gro Lundby (Ap) i Oppland og fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp) i Telemark: Store områder i våre tre fylker er uten tilstrekkelig ambulansedekning. Dette må det gjøres noe med! Utbyggingen av luftambulansetjenesten har gitt større trygghet og et mer likeverdig akuttilbud for hele befolkningen. Norsk Luftambulanse har som målsetting at responstiden i hele landet skal være under 20 minutter i godvær. I deler av landet er denne målsettingen langt fra oppfylt. I Sør-Norge er det to store områder der innbyggerne må leve med en responstid på luftambulanse på mer enn 20 minutter. Dette gjelder store deler av Hedmark og Oppland, samt i indre deler av Telemark, Aust-Agder, Rogaland og Hordaland. Mange av disse stedene er responstiden på over 45 minutter, som Helse Sør-Øst har som rettledende maksimum. For å rette på dette er det det behov for nye baser for legehelikopter på Innlandet og i Telemarks- området. Vi har i lengre tid presset på for et bedre luftambulansetilbud der responstiden i dag er for lang.

Det er baser i Lørenskog, Arendal og Stavanger. Hvis man trekker en 20- minutterssirkel rundt disse tre basene, så er det et hull på kartet. Oppdragsmengden for luftambulansetjenesten øker stadig. Spesielt for basen på Lørenskog har økningen vært stor. Dette gjør at det ofte ikke er ledig helikopter som kan komme.

For å nå målet om et så likeverdig medisinsk tilbud som mulig, må akuttberedskapen i våre mest grisgrendte områder ha helikoptertjeneste som et hovedelement. Dessverre er det nettopp i disse områdene at avstanden er størst for de eksisterende ambulansehelikoptrene. Lang responstid skaper en uakseptabel lav medisinsk trygghet.

Helsetjenestene i våre områder er i sterk forandring. Sykehuset Innlandet vurderer både en sentralisering og en desentralisering av tilbudet. Styret i Sykehuset Telemark har vedtatt en utviklingsplan som er godkjent av Helse Sør-Øst og av helseministeren, og som innebærer omfattende endringer i sykehusstrukturen.

Endringene i den medisinske og tekniske utviklingen stiller oss overfor nye muligheter og utfordringer. Sykehusene blir mer spesialiserte. Derfor blir det ofte lenger avstand for befolkningen til det sykehuset som kan gi spesialistbehandling. Særlig i Telemark gjelder dette nå som akutt- og døgnfunksjonene avvikles både på Rjukan og i Kragerø.

Det er også et faktum at det innen områdene med for lang responstid befinner seg flere større turistdestinasjoner, som nettopp Kragerø, Rjukan og Vinje i Telemark, Hafjell og Beitostølen i Oppland og Trysil i Hedmark. På disse stedene er derfor den reelle befolkningen i perioder av året langt større enn hva som fremgår av befolkningstallet.

Vi har derfor på vegne av våre tre fylkeskommuner tatt felles initiativ til møter både med Helse Sør- Øst og Helse- og omsorgsdepartementet. 

Møtene med ledelsen i Helse Sør-Øst førte ikke fram. Det var ikke gehør for at behovet var stort nok til at man vil etablere flere luftambulansebaser. Det er ingen umiddelbare planer om opprettelse av nye luftambulansebaser i Helse Sør-Øst. Vi tror det er umulig for Helse Sør-Øst å starte en base uten å få penger fra Stortinget til formålet. Helse Sør-Øst har nok verken økonomi eller kapasitet til å prioritere dette.

Derfor gikk vi videre til Helse- og omsorgsdepartementet og fikk møte med statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) 8. september. I møtet med statssekretæren fremmet vi krav om at det bør etableres nye helikopterbaser for å gi økt trygghet for innbyggerne i Hedmark, Oppland og Telemark.

 Departementet uttrykte forståelse for vårt krav, men mente at dette spørsmålet må sees i sammenheng med den store gjennomgangen som nå gjøres av den nasjonale akuttberedskapen. For de berørte fylkene – og innbyggerne – er dette en stor utfordring, da det haster med å få forbedret beredskapen.

Neste høst legger regjeringen frem en Nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget. Stortingsmeldingen. For alle berørte og interesserte parter er derfor tiden inne til å komme med innspill både til departementet og til Stortinget. Vi ønsker at Stortinget i forbindelse med arbeidet med helseplanen ber regjeringen se spesielt på muligheten for raskt å få på plass et bedret luftambulansetilbud i de deler av landet som i dag har svak dekning, som Hedmark, Oppland og Telemark.