Meny
Bli medlem

God plantehelse avgjørende for matsikkerheten

Sist endret: 27.09.2020 #Akershus
Statssekretær Erlend Grimstad besøkte Bioforsk plantehelse på Ås den 26. juni. Grimstad fikk en orientering om hva Bioforsk plantehelse arbeider med, og fikk høre hvor viktig kunnskap om planteskadegjørere er for å øke produksjonen av mat til den voksende verdensbefolkningen.

- Mellom 20 og 50 prosent av maten produsert på verdensbasis går tapt på grunn av ulike skadegjørere. Kompetansen hos forskerne i Bioforsk og deres kollegaer er en av nøklene til bedre matsikkerhet verden over, sier Grimstad.   

VIPS
Grimstad fikk høre om flere av prosjektene Bioforsk plantehelse jobber med for tiden. Blant annet utvikling av VIPS – et varslingssystem for planteskadegjørere, som er et viktig hjelpemiddel for produsenter og veiledere for å kunne sprøyte til rett tid og dermed få ned bruken av plantevernmidler.

Bioforsk orienterte også om forskningen på soppgifter i korn, plantebioteknologi og overvåking av pesticider i mat og miljøet.