Meny

God tannhelse er god folkehelse

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Tannhelsetjenesten er viktig i et folkehelseperspektiv, og Senterpartiet har foreslått å tilføre Tannhelseforetaket 3,3 millioner kroner i friske midler. Dette vil sikre at tilbudet til de fylkeskommunen har ansvar tannhelse til - alle under 18 år og andre med rett til gratis tannbehandling - ikke forringes. Forslaget ble stemt ned av flertallet (H, FrP og KrF) i fylkestinget.

Styrk tannhelsetjenesten

Buskerud fylkeskommune har ansvaret for tannhelsetjenesten for personer under 18 år, og andre som har rett til gratis tannbehandling. En oppgave som er særdeles viktig i et folkehelseperspektiv.

Det har gjennom mange år blitt bygd opp gode tilbud i hele Buskerud. Klinikkene har hatt en desentralisert struktur og brukerne har fått et godt tilbud. Men de siste årene har økonomien blitt forverret og man har måttet endre aktiviteten. Denne reduksjonen har vi i Senterpartiet forsøkt å motvirke.

De siste årene har man sett at kontrollintervallet for enkelte pasientgrupper har økt, og klinikker blitt lagt ned.

Årsprognosen for 2015 viser at Tannhelseforetaket ligger an til et underskudd, og tiltak må settes inn. Dette forsøkte vi i Senterpartiet unngå når fylkestinget var samlet 11.06.15.

Senterpartiet foreslo da å tilføre Tannhelseforetaket 3,3 millioner kroner i friske midler. Konsekvensene av ikke å gjøre dette er at foretaket må la tannlegestillinger stå ubesatte, man øker kontrollintervallet for pasientene og man reduserer beredskapsvaktordningen. Altså vil brukerne oppleve et dårligere tilbud.

Senterpartiets forslag ble stemt ned av flertallet (H, FrP og KrF) i fylkestinget.

Senterpartiet er opptatt av å ha gode tannhelsetjenester i hele fylket. Vi mener du skal få hjelp når du trenger det, uavhengig av bosted.

De siste årene har det vært et betydelig press på klinikkstrukturen i fylket. Som politikere i fylkeskommunen må vi legge til rette for å gjøre hverdagen enklere for folk, da er ikke sentralisering løsningen. Tannhelsetjenesten må bygges opp, ikke rives ned.

God tannhelse, er god folkehelse.


Hans-Petter Aasen
3. kandidat til fylkestingsvalget
Buskerud Senterpari