Meny
Bli medlem

Gode nærmiljø ? en strategi for hele Telemark

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Telemark er en langstrakt, variert og et mangfoldig fylke. I andre land bor folk tett, og det er lite plass. Telemark Senterparti ønsker og drive en politikk som tror på mennesker og lokalsamfunns evne til å skape sin egen framtid. Vi ønsker å bruke noe av oljepengene til å bygge ett moderne produksjonsliv basert på fornybare naturressurser. Senterpartiet har stor tro på det gode nærmiljø og ønsker verdiskapning i alle deler av fylket. Vi vil legge til rett for at skaperkraften og frivilligheten i nærmiljøene får blomstre, slik at det skapes fellesskap for god livskvalitet.

 

Mange ønsker og å få framstille sentraliseringen som en naturgitt prosess men Senterpartiet er opptatt av å styrke valgfriheten mellom å bo i Tørdal, Åmot eller i Porsgrunn. Derfor trengs det en aktiv politikk som legger til rette for vekst og næringsutvikling i hele fylket, enkeltmenneskets følelse av trygghet er en viktig premiss for lokalsamfunnets kvalitet. Telemark Senterparti vil arbeide for en aktiv distriktspolitikk og vil ha bosetting i alle bygder og byer.

 

Knut Jarle Sørdalen

7.kandidat fylkestingslista Telemark Senterparti og 1.kandidat Kragerø Senterparti