Meny
Bli medlem

Godt utgangspunkt for styrket dyrevelferd

Sist endret: 27.09.2020
- Det faglige grunnlaget i rapporten om utredning av pelsdyrnæringen gir et godt utgangspunkt for å meisle ut en politikk for fremtidens produksjon av pels i Norge. Dyrevelferden i norsk pelsdyrproduksjon skal være best i verden, sier stortings-representant og leder i Næringskomiteen Geir Pollestad (Sp).


Det faglige utvalget for utredning av pelsdyrnæringen som i dag leverte sin rapport ble satt ned under den forrige regjeringen. Rapporten og flertallet i utvalget konkluderte med at det fortsatt skal være rom for å drive med pelsdyr i Norge. 

- Kontinuerlig arbeid for å bedre dyrevelferden er etter Senterpartiets syn nødvending for å sikre legitimiteten til pelsdyrnæringen. Samtidig må vi ha stabile langsiktige rammevilkår for å gi pelsdyroppdretterne mulighet til å investere og utvikle næringen videre, fortsetter Pollestad. 

Det er ventet at regjeringen om en stund vil komme til stortinget med en egen sak med utgangspunkt i utvalgets rapport. 

- Senterpartiet vil da bidra konstruktivt for å sikre et bredest mulig politisk flertall bak en politikk for norsk pelsdyrnæring. Det er svært bra at utvalget er samstemte om de faglige vurderingene i rapporten, avslutter Pollestad.