Meny
Bli medlem

-Godtar ikke etablering av ulv i Telemark

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Stortingskandidat og vara til rovviltnemnda Beate Marie Dahl Eide (Sp) godtar ikke at ulven etablerer seg i Telemark.

 

Dahl Eide følger den pågående lisensfellingsjakta på ulv nøye, og blir frustrert av at ulven synes å leke gjemsel med jegerne. Det meldes nå at ulven ble fanget opp på et viltkamera mandag, mens den snek seg unna. – Jegerne gjør en kjempejobb, men dette viser hvor vanskelig ulvejakt er, sier Dahl Eide, som vil kreve nye tiltak om ikke ulven snart tas ut.

Rovdyrforliket er tydelig. Det norske bestandsmål om antallet ynglende ulv er nådd. Disse har, og skal ha, tilhold innenfor ulvesonen i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

Alle jegere bør kunne skyte ulv

Dahl Eide mener at alle registrerte storviltjegere bør kunne skyte ulv utenfor ulvesona.

”Dagens system med at jegerne må forhåndsregistrere seg for å kunne skyte ulv også utenfor ulvesona er et helt unødvendig hinder for en god og effektiv rovdyrforvaltning! Registreringen i Brønnøysund er i praksis en ren formalitet. Det stilles ingen andre krav enn at man er registrert jeger. De spesielle rapporteringskravene kan man ha uavhengig av forhåndsregistrering.”

Når blir en ulv Telemarking?

Det har vært ulv i Telemark i månedsvis. 

20% av dei sau og lam som er antatt tatt av ulv nasjonalt i forrige beitesesong ble tatt i Agder og Telemark.

 Vi kan ikke gå inn i en ny beitesesong med en revirhevdende ulv i Telemark.

Nå har ulven vært her i månedsvis. Ulven skal ikke ha fast bosted i Telemark. For oss i Senterpartiet er dette enkelt: ulven skal bort, avslutter Dahl Eide.