Meny
Bli medlem

Godtar ikke hastenedleggelser

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringen har varslet en stortingsmelding om strukturen i høyere utdanning, men signaler i media er at dette ikke skal gjelde for Nord-Norge. Regjeringen åpner for å hastenedlegge høgskoler i Nord-Norge. - Dette er uakseptabelt, sier Anne Tingelstad Wøien, som stiller skriftlig spørsmål til utdanningsministeren.

Senterpartiet er åpne for en grundig debatt rundt hvordan fremtidens universitets- og høgskolestruktur skal se ut, men en slik prosess må gjelde for hele landet. Det er viktig med en helhetlig plan der regionenes behov blir vurdert samlet. Statsråden kan derfor ikke bare leke med Nord-Norge og sniknedlegge alle høyskolene i landsdelen uten en politisk behandling. Det vil vi ikke akseptere, sier Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson Anne Tingelstad Wøien til ANB.

 

Derfor stiller Anne Tingelstad Wøien (Sp) følgende skriftelig spørsmål  til kunnskapsministeren:

Regjeringen har varslet en stortingsmelding om strukturen i høyere utdanning. Gjennom media erfarer vi at regjeringen vil foreta nedlegging av høgskolene i Nord-Norge allerede før regjeringen har lagt fram stortingsmeldingen.


Medfører det riktighet at regjeringen vil hastebehandle endringene i én landsdel uten en samlet nasjonal gjennomgang av tilbudsstrukturen og på denne måten avskjære en demokratisk prosess og behandling i Stortinget?