Meny
Bli medlem

Gratulerer fylkesrådet

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
For Senterpartiet sin del var det i høst viktig å ta ansvar i det som var en vanskelig parlamentarisk situasjon. Vi tok ansvar sammen med Høyre, Frp, Kystpartiet og Venstre, ansvar for å lande viktige politiske saker som befolkningen i Troms har ventet utålmodig på, sa Sandra Borch i debatten etter at tiltredelseserklæringen fra det nye fylkesrådet var lagt frem for Fylkestinget 26/3.

Tiltredelseslerklæring

Fylkesordfører, fylkesting.

Først så må eg få gratulere de fire nye fylkesrådene med sine posisjoner. Bare etter mnd i sine posisjoner så syns jeg vi ser et fylkesråd som vise handlekraft og godt samarbeid.

Så til tiltredelseserklæringa. For Senterpartiet sin del var det i høst viktig å ta ansvar i det som var en vanskelig parlamentarisk situasjon. Vi tok ansvar sammen med Høyre, Frp, Kystpartiet og Venstre, ansvar for å lande viktige politiske saker som befolkningen i Troms har ventet utålmodig på.

I tiltredelseserklæringen så er det fire viktige S`ene. Slik som det var på 70-tallet når de fire S`ene regjerte på skøytebanen.

Den første vektige S`en er helt åpenbar, og det nemlig Senterpartiet.

Den andre viktige S`en er Samferdsel.

 Det gjelder blant andre de to viktige samferdselsprosjektene Bjarkøyforbindelsen og Langsundforbindelsen hvor det presiseres i tiltredelseserklæringen at disse skal ha oppstart i 2014.

Men det også vikitig å begynne å tenke på nye prosjekter som er med på å utvikle vårt fantastiske fylke. En av de plassene som nå står ovenfor befolkningsvekst er byen vi er i dag, nemlig Tromsø. At fylkesrådet tydelig her slår fast at Tromsø by kreve nye og fremtidsrettede løsninger. Og ei utfordring er veksten rundt Kvaløya og kommunikasjon inn mot sentrum. Fylkesrådet er her offensiv i sine signaler om å ha et tett samarbeid med Tromsø kommune for å starte arbeidet med en forbindelse fra Kvaløya til Tromsøya. Det vil være med å bidra til å styrke flyten av arbeidskraft innad i Tromsøregionen. Satsingen på kolletivløsningen i og rundt Tromsø må følges opp så vi kan fortsette å være en av Norges beste kollektivbyer.

Den tredje viktige S´en e Skole og skolestruktur.

Skolestruktuern i Troms var og er fortsatt ei viktig sak for Senterpartiet. Derfor er vi veldig glad for at fylkesrådet deler samme oppfatting som oss.  Vi ønsker de skolestedene vi har i dag for å sikre et godt utdanningstilbud nært elevens bosted for at færrest mulig skal bli borteboere. Men er også åpen på at vi må dimensjonere og fordele tilbudene i forhold til søkning og samfunnets behov.

Det er også viktig og riktig  at fylkesrådet et opptatt av å kjempe mot det store frafallet som skjer i videregående utdanning på yrkesfag. Tall viser at halvparten av elevene faller fra underveis og de aller fleste i overgangen til læretid i bedrift. Det er derfor bra fylkesrådet varsler at de gjennom ei fylkestingmelding om yrkes- og fagopplæringen frem til mars 2015 vil se på hvordan nye utdanningsmodeller og et tettere samarbeid med bedriftene kan føre flere ungdommer kommer seg ut i jobb og ikke feller fra undervis.
 
Den fjerde viktige S`en e samene. Utvikling av samisk språk og kultur er viktig for Senterpartiet å følge opp, og det tenke vi følges opp i samarbeidsavtalen med Sametinget når den reforhandles. og vi er glad for at dette presiseres i tiltredelseserklæringa

Så håper vi disse fire S`ene får samme sukesshistorie som de fire S`ene på skøytebanen. Og tiltredelseserklæringa gir et godt grunnlag for det.