Meny
Bli medlem

GRATULERER MED DAGEN!

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold#Enebakk
For hundre år siden fikk Norge allmenn stemmerett. Stortingskandidat Kathrine Kleveland mener vi feirer 100 år som et ekte demokrati.

Kleveland tror de fleste vet hva vi feirer i dag, men at ikke alle er klar over at Norge ble første selvstendige stat i verden som ga stemmerett til kvinner på lik linje med menn. – Norge for 100 år siden var et fattig land, men samtidig et progressivt samfunn når det gjaldt likestilling, sier Kleveland.

Kampen som ledet fram til kvinnelig stemmerett preges av sterke kvinner som møtte motstand på veien, uten at det stoppet dem. Det første stortingsforslaget om stemmerett for kvinner kom i 1886. I 1890 debatterte Stortinget forslaget om å innføre stemmerett for kvinner på lik linje med stemmerett for menn, som fortsatt var begrenset. Forslaget falt, og motstanderne hevdet at stemmerett var imot kvinners natur og ville føre til at familier og hjem gikk i oppløsning.

13 år senere var vedtaket på plass! Kleveland trekker spesielt fram inspiratoren Camilla Collett, korridorenes dronning Fredrikke Marie Qvam, fagforeningslederen Fernanda Nissen og stemmerettens mor Gina Krog, og oppfordrer alle til å lese deres fascinerende historie på stemmerettsjubileet.no

Kleveland mener stemmeretten var en milepæl på veien mot et mer likestilt samfunn. - Fra 1913 og til 1950-tallet dreide politikken seg om å legge til rette for kvinnen som mor og husmor. Fra 1970-tallet handlet det om å legge til rette for at både kvinner og menn skulle bidra både hjemme og arbeidslivet. Så kom retten til å bestemme over egen kropp som betydde mye for kvinners deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Nå tar flere kvinner enn menn høy utdanning. Samtidig diskuteres kvinners høye deltidsjobbing, frivillig eller ufrivillig deltid. Vi er ikke i mål, men vi kommer stadig videre, mener Kleveland.

Paradoksene dominerer ifølge Kleveland fortsatt likestillingskampen i den politiske verden. – Kvinner utgjør den største velgergruppen, men er fortsatt underrepresentert. Kvinneandelen har fremdeles ikke nådd 40 % på Stortinget, sier Kleveland, og mener det henger sammen med hvor mange kvinner som er førstekandidater. - Jeg er den ene av to kvinnelige toppkandidater i Vestfold i år, blant nåværende stortingspartier, Frp har tre menn på topp. Slik er situasjonen, i fylke etter fylke, fastslår Kleveland, som etterlyser at kvinnene selv også tør å satse og stille på topp, fordi likestilling ikke kommer av seg selv, men krever innsats.

Senterpartiet har 11 kvinner på topp til høstens valg – flest av alle partier. Godt valg!