Meny
Bli medlem

«Greni-utvalget» utreder oppgavedelingen og tar gjerne mot innspill

Sist endret: 27.09.2020
Sps arbeidsutvalg har bedt «Greni-utvalget» om å fremme forslag til hvilke oppgaver kommunene og fylkeskommune skal ha i framtiden. - Vi tar gjerne mot innspill fra lokallag og lokalpolitikere til jobben vi skal gjøre, sier Heidi Greni.

Kommunereformen:

Senterpartiets arbeidsutvalg har bedt arbeidsgruppen som er nedsatt for å bistå i partiets arbeid med kommunereformen – «Greni-utvalget» etter lederen Hedi Greni - om å fremme forslag til hvilke oppgaver kommunene og fylkeskommune skal ha i framtiden.  Oppdraget er å foreslå oppgaver som kan flyttes fra den sentrale staten, direktoratene og fylkesmannen til kommunesektoren, men også om det er oppgaver som bør flyttes andre veien,  eller om arbeidsdeling mellom kommune og fylkeskommune bør endres.  Arbeidsgruppen er gitt frist til 1. desember i år med å fremme sine forslag.

- Vi tar gjerne mot innspill fra lokallag og lokalpolitikere til jobben vi skal gjøre. Hadde vi hatt bedre tid på oss, ville det vært naturlig med en høring i partiet. Men regjeringens hastverk med å få reformen på plass setter press på utredningsarbeidet vårt. Det er likevel veldig fint om vi kan få forslag på  oppgaver som våre lokalpolitikere mener kan løses bedre gjennom en ny ansvarsdeling, sier Heidi Greni.

Først våren 2015 vil regjeringen si noe om hvilke nye oppgaver de mener kommunene skal få som følge av kommunereformen.  Kommunene har nylig fått brev fra kommunalminister Sanner hvor de blir pålagt å starte  utredninger om  sammenslåing med en eller flere av nabokommunene. 

- Oppgavene skulle selvfølgelig vært på plass før kommunene pålegges å sette i gang arbeidet med å vurdere om dagens kommunestruktur er tilpasset framtidige oppgaver, sier Greni. Hun mener derfor arbeidsutvalgets initiativ til å få dette vurdert allerede i høst vil gi  nyttig bistand til  partiets lokale arbeid med kommunereformen.

 

Innspill sendes Greni-utvalgets sekretær Dagfinn Sunsdbø på: [email protected]