Meny
Bli medlem

Grimstad og Navarsete til Enebakk

Sist endret: 27.09.2020 #Enebakk
Tirsdag 6. august tok Akershus Senterpartis førstekandidat partileder og kommunalminister Liv Signe Navarsete på en rundtur i noen av kommunene i Akershus. Enebakk var et av stoppestedene.

Under møtet tok Solberg opp kommuneøkonomi og kommunesammenslåing.

Høyre har kommet med forslag til å gjøre om ordningen for inntektsfordeling til kommunene. Dette vil de aller fleste kommunene tape på, men noen få rike høyrestyrte kommuner vil størsteparten av omfordelingen. Enebakk vil nesten tape 8,2 millioner. Det er mange årsverk i skole, helse og omsorg. Hvor vil Høyre ta inn kuttene som dette forårsaker?

Solberg har vært med lenge nok i politikken til å ha opplevd sist Erna Solberg og Høyre satt i regjering. Den gang var hun kommunalminister, gikk under navnet "Jern-Erna" i pressen, og strupte kommunebudsjettene. For Enebakk kommune var det fire tapte år. Selv med skikkelig løft i de 8 siste årene med rødgrønn regjering, har vi ikke fått tatt igjen det tapte fra Erna Solbergs tid som kommunalminister.

Flere ordførere har gått ut og sagt at de ønsker at kommunesammenslåing i Follo utredes. Solberg trakk fram to negative punkter for befolkningen ved kommunesammenslåinger. For det første svekkes lokaldemokratiet ved at makten og fokus flyttes bort fra der folk bor. Det blir større avstand fra de som velger og de som blir valgt. Ved en kommunesammenslåing vil innbyggerne i Ski ha større innflytelse over for eksempel skolene både i Ski og i Enebakk enn det enebakkingene vil ha.

Kommunesammenslåinger fører også til sentraliseringer. Skal en ta ut store stordriftsfordeler må det dannes større enheter. Da blir som regel tilbudene flyttet bort fra områdene i ytterkant av storkommunen enn i sentrum. Det vil ikke gavne Enebakk og Enebakks innbyggere.

Erlend Grimstad ga klart uttrykk for at Senterpartiet er en garantist for både for god kommuneøkonomi, og det eneste Stortingspartiet som er en garantist mot tvangssammenslåing. Han fikk full støtte på disse punktene av partileder Navarsete.