Meny
Bli medlem

Grønn politikk i Midt Telemark ? bruk mulighetene!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Alle tre Midt-Telemark kommunene samarbeider om et svært kompetent landbrukskontor. Et bredt samarbeid mellom kompetansen til AT Skog, skogeierlagene i området og spesielt kommunene, bør videreutvikle og vitalisere det faglige miljøet og lønnsomheten i skogbruksnæringen. Vi inviterer derfor til et bredt politisk samarbeid om dette, og vil neste år ta initiativ til å drøfte hvordan kommunene kan bidra til å løfte fram landbruket generelt, men skogen spesielt.
 
Fokus på det kollektive ansvaret for miljøet er viktig ved dette valget. Like viktig er det nå å få etablert en grønn politikk som kan videreutvikle velferdssamfunnet på en bærekraftig måte. Det skjer nå en offensiv teknologisatsing som skal utvikle de industrielle muligheter med fornybare biobaserte råvarer. Etableringen av BioGren AS i Bamble, knyttet til framtidig varmeenergi, er et annet eksempel den nye satstingen. Sauherad Senterparti er opptatt av å posisjonere Midt-Telemark regionen for denne framtiden.
Skogen har en nøkkelrolle. Den er viktig som lokal verdiskaper i seg selv, som en mangfoldig bidragsyter for å løse klimautfordringen, og ikke minst som råvareleverandør til den grønne industrien. Kysten langs Telemark er svært attraktiv for industrien og gir kort transport for lokal næringsvirksomhet. Ett av de viktigste kriteriene for valg av industriell etablering er lokal råvaretilgang.
Det er viktig at vi i vårt område nå posisjonerer mulighetene.  Skogen er en stor ressurs vi har rikelig av i Sauherad og i Midt-Telemark generelt. En aktiv næringspolitikk som gjør det interessant med en høy skogproduksjon vil være en investering for framtiden. Selvsagt for skogeieren, men mest for samfunnet. Alle tre Midt-Telemark kommunene samarbeider om et svært kompetent landbrukskontor. Et bredt samarbeid mellom kompetansen til AT Skog, skogeierlagene i området og spesielt kommunene, bør videreutvikle og vitalisere det faglige miljøet og lønnsomheten i skogbruksnæringen.
Vi inviterer derfor til et bredt politisk samarbeid om dette, og vil neste år ta initiativ til å drøfte hvordan kommunene kan bidra til å løfte fram landbruket generelt, men skogen spesielt.