Meny
Bli medlem

Grønn utdanning

Sist endret: 27.09.2020

Uttalelse fra fylkesstyre i Sør Trøndelag Sp , vedtatt 13.06.2016

Studenter med bakgrunn fra naturbruk i videregående skole stiller med gode forutsetninger for å kunne se helheter og sammenhenger innenfor jord, planter, dyr, skog og forvaltning av naturressurser. De har også en praktisk tilnærming til temaene når de skal studere videre.


Det trengs rekruttering av fagfolk med høyere utdanning innenfor dyr/jord/planter/skog/naturforvaltning, og alle i samfunnet er tjent med at rådgivere og planleggere har en bred og allsidig innfallsvinkel til problemstillingene som vil dukke opp i framtida. Ikke minst med bakgrunn i "det grønne skiftet", bør det gjøres mest mulig for å motivere ungdom til å ta «høyere grønn utdanning".  


For å motivere ungdom til å utdanne seg innenfor dette viktige fagfeltet, bør det gis tilleggspoeng ved opptak til "høyere grønn utdanning" for studenter med bakgrunn fra videregående utdanningsprogram "naturbruk"!