Meny
Bli medlem

Grønt gull på Frier vest

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Frier vest er en av Telemarks mest spennende næringsarealer. Her har vi potensiale til å skape arbeidsplasser og vekst. En av mulighetene er å produsere biodrivstoff med råstoff blant annet fra Telemarkskogen. Muligheter for dypvannskai og et allerede sterk petrokjemisk miljø gir fortrinn i forhold til andre aktuelle plasseringer for samme type produksjon andre steder i Norge. Men nå går toget og vi må være med! Bud nummer en kan være å ha en ferdig opparbeidet flate som kan selges ut til aktuelle investorer. Senterpartiet vil være pådrivere for denne utviklinga og jobbe for at kommune og fylkeskommune bruker alle mulige virkemidler for å stimulere til næringsvirksomhet på Frier vest, skriver Heidi Herum, Sp sin ordførerkandidat i Bamble og 6. kandidat fylkestingsvalget.

 

 Høsten 2014 lettet det første norske flyet med  biodrivstoff på tanken. Dette  symboliserte et gryende  skifte bort fra fossile ressurser. Våre naboland sin  skogindustri har lenge ligget langt foran Norge i utviklingen av alternative måter å bruke skogen på. Her på berget har vi hatt, og har oljen. Men nå begynner et grønt skifte å presse seg frem. Strategigruppen SKOG 22 har nå levert sin rapport som slår fast at det er mulig å firedoble 2012-nivået for omsetning i skog og trenæringen. Det sier ikke så lite om hvilke ressurser vi har på bok. Og det er fornybare ressurser- ressurser som vokser opp igjen og igjen- og det beste av alt- ressurser som sparer miljøet.  

Så, hvordan  griper regjeringen dette an? Eller rettere sagt- griper de det an? Sånn undertegnede ser dagens regjering, har den et overordnet motto. Enten det gjelder matproduksjon, arbeidsmiljølov eller i denne saken- næringspolitikk. Det er: slipp markedet fritt! Markedet ordner opp og rensker ut det eller de som ikke har livets rett. Men hvor hadde så denne tankegangen tatt oss i oljeleitingens spede begynnelse? Hadde oljenasjonen Norge vært den samme uten politikere som ville satse, som la forholdene til rette og som var styringvillige? Handler ikke politikk nettopp om det å ta kontrollen og styre samfunnet i en villet retning? Hvis svaret på det siste, er ja. Ja, da må vi være villige til å ta kontroll og sette trøkk på Norges  grønne gull,- tømmeret! I klartekst betyr det å støtte nye deler av næringer som kjemper for å bli levedyktige, gjennom bedre rammevilkår og mer forskning. Ikke kutt i forsknings og utdanningsmidler innen skog, som regjeringen gjorde i sist budsjett. 

Frier vest er en av Telemarks mest spennende næringsarealer. Her har vi potensiale til å skape arbeidsplasser og vekst. En av mulighetene er å produsere biodrivstoff med råstoff blant annet fra Telemarkskogen. Muligheter for dypvannskai og et allerede sterk petrokjemisk miljø gir fortrinn i forhold til andre aktuelle plasseringer for samme type produksjon andre steder i Norge. Men nå går toget og vi må være med! Bud nummer en kan  være å ha en ferdig opparbeidet flate som kan selges ut til aktuelle investorer. Senterpartiet vil være  pådrivere for denne utviklinga og jobbe for at kommune og fylkeskommune bruker alle mulige virkemidler for å stimulere til næringsvirksomhet på Frier vest. 

Heidi Herum

Ordførerkandidat Bamble Senterparti

6 kand. Telemark Senterparti