Meny
Bli medlem

Gunnar Alstad sin tale til landsmøtet; Mat må vi ha!

Sist endret: 27.09.2020
Tenk Dere??? at på noen gårdsbruk her i landet er det noen som har stått opp og gått i fjøset hver morgen for å stelle dyra i tusen år.

Oljen har vi hatt i 50 år. Om 50 -100 år vil trolig oljen være borte og vi vil kanskje ikke ha bruk for olje lengre.
…men mat må vi ha og noen må gå i fjøset også etter at oljen er borte og kanskje i 1000 år til. Det vil kreve en tilfredsstillende økonomi i melk- og kjøtt produksjonen framover.

Nesten 2/3 av det norske dyrkajords arealet brukes i dag til grasproduksjon. 60 – 70 % av norsk korn brukes til kraftfor. Da er det ikke nok å argumentere for at alt areal må tas i bruk, driveplikt og at jord må holdes i hevd for å øke matproduksjonen. Fordi det meste av det som dyrkes på norsk jord må gå gjennom en dyremage for at det skal bli mat til befolkningen.

No ser vi at antallet storfe her i Norge er på et historisk lavt nivå. Nesten 40 % mindre en rett etter krigen og med en stor nedgang de siste 15 år. Om antallet skal ligge på dette nivået eller om det i verste tilfellet skal gå videre ned, vil det ikke lengre være bruk for alt det som dyrkes på norsk jord. Vi importerer i dag 20 % av det kjøttet som spises her til lands, mens landet gror igjen!

Derfor må antallet storfe og småfe opp

Derfor må det fortsatt være lønnsomt å stå opp om morran å gå i fjøset.

Derfor må lønnsomheten i de grovforbaserte produksjonene opp gjennom gode jordbruksoppgjør

…og derfor må investeringsmidlene styrkes slik at investeringslysten øker og framtidsrettede bønder setter i gang å bygge eller renovere fjøs.

… og derfor støtter Nord Trøndelag Senterparti helhjertelig opp om kravet, i programmet «Gode nærmiljø», om en investeringspakke på 10 milliarder, ut over jordbruksavtalen, på dette området.

Når så Senterpartiet har fått med seg resten av Stortinget på en slik satsning vil det gi et vesentlig bidrag til det «grønne skiftet». Fordi det «grønne skiftet» er ikke bare noe moderne «teknologigreie», det er like mye det at vi legger til rette for at noen fortsatt kan utnytte jord, skog og havressursene i hele landet, slik generasjoner har gjort det i tusener av år.