Meny
Bli medlem

H og FrP i spissen for sterk sentralisering

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Sentraliseringsdebatt Regjeringen med H og Frp i spissen står for sterk sentralisering, dette er distriktsfientlig og virkningen overskygger alle lokale saker. Den sentraliseringsiveren som regjeringen, med H og Frp i spissen og med støtte av V og KrF og i noen grad støttet av Ap, driver med, har så stor innvirkning på lokalmiljøene at det langt overstiger de relativt små sakene vi har på kommunekartene rundt om i landet

. Og det er i alle fall slik at det påvirker lokalpolitikernes handlefrihet i veldig stor grad, ikke minst ved større utgifter og mindre inntekter og mere byråkrati. Men det som mangler i debattene er den langsiktige samfunnsmessige virkningen av denne sentraliseringspolitikken både for distriktene og sentrale strøk. Det kan nevnes sammenslåing av kommuner(såkalt demokratireform), nedlegging av distriktssykehus( såkalt pasientsikkerhetsreform), sentralisering av politietaten(såkalt nærpolitireform) m.m., og alt dette for å få et ”robust system” som regjeringen og deres støttespillere kaller det. Regjeringen misbruker det gode ordet robust, denne politikken fører i stedet til utarming og nedbygging av distriktene, overoppheting og press i sentrale strøk og svekket sikkerhet for oss alle som enkeltindivider. Denne sentraliseringen fører blant annet til press på boligbygging, trafikkork, miljøproblemer og økt kriminalitet i sentrale strøk. Samtidig som det fører til nedgang i befolkningen i distriktene, det fører til gjengroing av kulturlandskap, mindre sjølvforsyning av landbruksprodukter og mer avhengighet av import fra land som trenger sin mat selv. Og det fører til at vegene i distriktene nedprioriteres, etterslepet på fylkeskommunale veger bare i Telemark er på kroner 3 milliarder. Jeg spør meg da hvordan er det mulig for folk ute i distriktene i, et kommunevalg, å stemme på disse sentraliseringskåte partiene H, Frp og støttepartiene V og KrF og dels Ap ? For alt dette går i retning av å legge ned distriktene slik det har skjedd i Sverige?