Meny
Bli medlem

Håkon Tolsby forslås som 1.kandidat i Østfold Sp

Sist endret: 27.09.2020 #Østfold
Nominasjonskomiteen i Østfold Senterparti foreslår Håkon Tolsby fra Aremark som 1. kandidat til stortingsvalget 2017.

 

 

Etter en grundig prosess i partiorganisasjonen og i nominasjonskomiteen har komiteen kommet frem til et enstemmig forslag på Stortingsvalglista 2017.


- Vi har fått en meget god og variert liste som skal sikre Østfold Sp et mandat på Stortinget, sier nominasjonskomiteens leder Geir Aarbu. Det har vært viktig for nominasjonskomiteen å sikre personer med ulik erfaringsbakgrunn, og at de foreslåtte kandidatene er inspirert og klare for oppgavene som ligger i det å la seg nominere på en topp-plass på Stortingslista.

Vi trenger et samfunn bygd på tillit og ansvar

Som mulig stortingsrepresentant for Østfold, vil jeg arbeide for å begrense et voksende byråkrati og kontrollsamfunn, sier Håkon Tolsby.

- Jeg har tillit til at vanlige mennesker kan ta ansvar. Vanlige folk tar kloke avgjørelser på arbeidsplassen, på skolen og i hjemmet uten at de hele tiden må kontrolleres og måles. Dette er grunnlaget for det vi kaller den skandinaviske modellen. Det handler om tillit, og det handler om ansvar. Dagens poltikk som føres av nåværende regjering, undergraver denne modellen, sier Tolsby.

- Senterpartiet er en garantist for et levende lokaldemokrati; hvor beslutninger fattes av folk nær deg og av folk med lokalkunnskap. Viktige tjenester som skole, helse og omsorg samt politi må finnes der folk bor. Og mer enn noen gang er det behov for at disse verdiene fremmes på Stortinget. Jeg mener at offentlige penger skal brukes til folkets beste, til gode tjenester og ikke til å bygge byråkratiske kontrollsystemer. Men da må vi begynne å stole på folk, påpeker Tolsby.

Reformer er et verdivalg

Tolsby sier videre at som folkevalgt på Stortinget vil jeg arbeide mot reformer som vil sentralisere tjenester og makt, og som vil skape mer byråkrati. - Derfor er jeg mot tvangssammenslåing av kommuner, og derfor er jeg skeptisk til sammenslåing av fylker hvor målsettingen er utydelig. Kanskje er det behov for en reformpause? Vi må finne ut hva slags samfunn vi ønsker å skape, og ta en verdidebatt i forkant av en eventuelt ny struktur og ikke når det er for sent, sier den foreslåtte 1. kanidaten.

- Vi ser allerede konsekvensene av igangsatte reformer. Det blir færre tjenester utenfor de aller største byene, mer sentral kontroll, mer byråkrati og mindre lokalt selvstyre.  Politidirektoratet er et godt eksempel. I Politidirektoratet har antall byråkrater økt med over 50% de to siste årene, mens politiet i Østfold mangler midler til å fylle ledige stillinger. Videre ønsker man å legge ned alle lensmannskontorene for å sentralisere tjenestene. Det kan umulig være en riktig utvikling, sier Tolsby.

Vekst og utvikling for Østfold  

- Østfold er et fantastisk fylke med store muligheter. Samtidig er det et fylke med store utfordringer, ikke minst innen samferdsel og næringsutvikling. Satsingen på utbygging av vei og tog drar ut i tid. Videre haster det med å få på plass virkemidler som kan stimulere treforedlingsindustrien til å produsere nye produkter. I dag eksporteres mer enn en 30% av norsk tømmer, sier Håkon Holsby.

- Dessuten vil jeg arbeide for at våre viktige kunnskapsinstitusjoner i fylket, som Høgskolene i Østfold, Institutt for Energiteknikk, Østfoldforskning og NCE Smart Energy Markets, forblir regionale fyrtårn, og at de får nok ressurser til at de kan utvikle seg og være en drivkraft for morgendagens Østfold, sier Holsby.

- Jeg setter stor pris på den tillit som nominasjonskomiteen har vist meg gjennom å foreslå meg til Østfold Senterparti sin toppkandidat for stortingsvalgets i 2017, avslutter Håkon Tolsby.

 

NOMINASJONSKOMITEENS FORSLAG TIL STORTINGSVALGLISTE – ØSTFOLD SENTERPARTI:

1. Håkon Tolsby - Aremark

2. Johan Edvard Grimstad - Råde

3. Elin Johanne Tvete - Fredrikstad

4. Sylvia Brandsrud - Marker

5. Tor Petter Ekroll - Rygge

6. Karoline Fjeldstad - Rakkestad

7. Tron Kallum - Spydeberg

8. Anny-Guro Bjørnstad Gustavsen - Sarpsborg

9. Lars Holene - Askim

10. Anne Kristoffersen - Spydeberg

11. Thor Bjønnes - Hvaler

12. Ragnhild Duserud - Eidsberg

13. Trude Johanne Grav Svenneby - Trøgstad

14. Simen Gjølsjø - Hobøl

15. Anne-Grethe Larsen - Skiptvet

 

            

                                                                                                                                                                                           

For ytterligere kommentarer, kontakt

1. kandidat Håkon Tolsby Aremark, tlf.924 11 412

Nnominasjonskomiteens leder Geir Aarbu, tlf. 932 44 012.