Meny
Bli medlem

Hallem sin tale til Landsmøtet; Vi vil Nord-Trøndelag!

Sist endret: 27.09.2020
«Vi vil Nord-Trøndelag» er Senterpartiet i Nord-Trøndelags slagord for valgkampen i 2015! Jeg som fylkesleder ønsker å støtte opp under, og videreutvikle det som er skapt av innbyggerne gjennom hardt og systematisk arbeid gjennom generasjoner i fylket vårt.

Et fylke der det er godt med plass for barn og unge til å vokse opp - der  innbyggere og næringsliv ser muligheter for verdiskapning og vekst .

Det kommende fylkestingsvalget i Nord-Trøndelag vil være et valg mellom Senterpartiet i Nord-Trøndelag som vil utvikle vårt innholdsrike fylke videre, og de partiene med Arbeiderpartiet og Høyre i spissen, som ønsker å legge ned fylket vårt for å gå inn i stortrøndelag!

Denne uka har vi sett hva Arbeiderpartiets og Høyres monostrategi for vårt fylke gir av utslag i praksis!

Sentralisering av funksjoner og arbeidsplasser, ut og bort fra Nord-Trøndelag.

Politiet er først ute. Høyskolene står for tur. Hva blir det neste? Jeg minner om at vi i dag har to fullverdige sykehus! Er det noen som virkelig tror at Helse Nord-Trøndelag har noe fremtid i et stortrøndelag? Hvilke utslag kan det få for sykehusene våre? Vi må være tydelige: Akutt – og fødetilbudet verken på Levanger eller på Namsos skal røres!  

Jeg opplever ikke at det er noe krav fra folk på Innherred om å pendle 10 -15 mil hver vei for å kunne jobbe i statsetatene i Trondheim. Gunstig kan det heller ikke være å kjøre pasientbusser samme vei!

Senterpartiets tillitsvalgte i Nord-Trøndelag har fått velgernes tillit i mange av disse samfunnene som vi skal utvikle videre. I 14 av 23 kommuner har vi ordføreren.

Nord-Trøndelag er et distriktsfylke med gode småbyer, livskraftige bygder og lokalsamfunn som har gitt oss en balansert vekst og utvikling.

På mange måter er det et ideelt utgangspunkt mot det grønne skiftet som landet står framfor - industrielt og verdimessig - som mange snakker om.  Vi må spør oss: Hvorfor skal vi nå ødelegge denne muligheten vi har?

Nå når vi har et fantastisk utgangspunkt i å gjennomføre ideene om det grønne skifte i praksis.

Mange av forslagene som kommer til debatt i morgen under Gode nærmiljø-en strategi for vekst i hele landet - er bra fordi verdiskaping gir utviklingsmuligheter i distriktene.

Endringer vil komme, og endringer er bra hvis de er kunnskapsbaserte og gjøres skrittvis i samarbeid med næringsliv og innbyggere. Det er ikke sant at vi stritter imot endringer for enhver pris, men Senterpartiet er for utvikling, ikke avvikling. Vi tror på evolusjon – ikke revolusjon!  

Endringene som den sittende regjeringen nå kommer med - på område etter område - fremstår som reformer med sentralisering som det eneste hovedmål.

Et av fortrinnene i Nord-Trøndelag har vært samspill. Samspillet og forståelsen mellom fylkesmann, kommune, fylkeskommune, frivillighet og næringsliv har gitt en merverdi der 2+3 like godt har blitt 7 som 5 i vårt fylke!

Denne samspillsmodellen er også satt under press nå når Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag har sluppet taket på fylkesmodellen, og fremstår etter mitt syn som regjeringens ubeviste stilltiende hjelper i å satse på storbyene på bekostning av et distriktsfylke som Nord-Trøndelag.  

Landsmøte, jeg vil advare mot å være regjeringens lakeier!

Avslutningsvis vil jeg si: Jeg vil ha en aktiv transport- og kommunikasjonspolitikk på fremkommelige og trafikksikre veier og gode ferjetilbud som er fremtidsrettet for Nord-Trøndelag. Jeg vil ha bredbånd til alle hus og en fremtidsrettet distriktsvennlig næringspolitikk for alle som bor og virker i fylket vårt!

Derfor sier jeg: Vi vil Nord-Trøndelag!