Meny
Bli medlem

- Handling for vindkraftutbygging i Norge

Sist endret: 27.09.2020
Geir Pollestad stilte i dag spørsmål til statsråd Tord Lien (FrP) om han er komfortabel med at utbyggingen av vindkraft i stor grad skjer i Sverige, til tross for at vi har et felles system der innbyggerne i begge land er med og betaler for å få bygget ut fornybar energi.

 

Senterpartiet er bekymret for at utbyggingen av vindkraft i stor grad skjer i Sverige til tross for at vi har et felles system der innbyggerne i begge land er med og betaler for å få bygget ut fornybar energi. Sverige har bygget ut 7 ganger så mye vindkraft som Norge. Dette skjer til tross for at norske vindressurser er bedre enn de svenske.

Senterpartiets energipolitiske talsmann Geir Pollestad stilte derfor i dag spørsmål til statsråd Tord Lien (FrP):  Er olje- og energiministeren komfortabel med denne utviklingen? Og hva vil han gjøre for at Norge skal få sin andel av fornybarsatsingen – og ikke bare regningen for prosjekter som bygges i Sverige?

Senterpartiet viser til at det i regjeringserklæringen står at: «Regjeringen vil øke fornybar kraftproduksjon i Norge.» Det viser seg nå at grunnen til at så mye vindkraft blir bygget ut i Sverige er at svenskene har gunstigere skatteregler enn Norge.

Senterpartiet krever at norsk vindkraft må få like konkurransevilkår som i Sverige. Stortinget har uttrykt en forventning om at halvparten av den nye fornybare energien, som ordningen med grønne sertifikater gir, skal komme i Norge.

Ordningen med grønne sertifikater er forventet å samlet gi 26,4 TWh ny fornybar energi frem til 2020.

- En slik betydelig utbygging av fornybar energi vil kunne gi mange nye grønne arbeidsplasser i Norge. Og vi registrerer at FrP også ønsket like konkurransevilkår mellom de to landene før de kom i regjering. Her må Olje- og energiministeren ta tak, sier Pollestad.