Meny

Hans-Petter Aasen fra Ringerike blir rådgiver

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Hans-Petter Aasen fra Ringerike er ansatt i engasjement som politisk rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe fra februar til september 2014 Han skal blant annet jobbe som rådgiver for justisfraksjonen. Hans-Petter er 31 år, cand.jur fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet som rådgiver ved Statens kartverk tinglysingen, dommerfullmektig ved Alstadhaug og Inderøy/Inntrøndelag politidistrikt, sistnevnte sted periodevis også konstituert som sorenskriver. Siden juni 2011 har han jobbet som politiadvokat i Oslo politidistrikt, der han i en 8-måneders periode i år var avgitt 100 prosent i et prosjekt for oppfølging av 22/7 i Oslo politidistrikt. Hans-Petter er gruppeleder og medlem av formannskapet for Senterpartiet i Ringerike. I tillegg er han første vara til fylkestinget og første vara til hovedutvalg for regional utvikling i Buskerud fylke.