Meny
Bli medlem

Har fleirtalet alltid rett?

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Dette er eit spørsmål verdt å stille seg i desse blå ettervalsdagane. I Seljord kommune fekk me nyleg eit godt døme på kor gale, eller bra, alt etter som ein ser det, ting kan gange når høgre sida sit med litt for stort fleirtal i planutvalet, og dertil nyttar sjansen til å drive landbrukspolitikk på høgrevis, skriv Jarle G Kittelsaa i Seljord Sp.

 

Trass i innstillingar frå både rådmann og lanbrukssjef, klara høgresida å gje grunneigaren på Angre sjansen til ytterlegare å utsette sin ankomst på garden. Dette ville han gjere ved å føre eigarskapet av den fullt ut driveverdige garden over på sin 12 år gamle son. Slik kunne han, i kraft av sin unge alder, overta stafettpinnen i racet mot målet om å ikkje busette seg på Angre.

Etter to rundar i planutvalet og intens lobbyverksamd av Seljord Sp, ved Marianne Vadder, blei saka anka vidare til fylket med knappast mogleg fleirtal i blå retning. Eit fleirtal som av fylkesmannen blei sett på som overraskande, og aldeles ikkje i tråd med intensjonane i lovverket.

 Om det var  kompetanse, eller rett og slett bare litt sunt bondevit fylkesmannen savna hjå planutvalsmedlemmene, sa han ingenting om, det kan me bare spekulere i. Det som derimot er sikkert, er at fleirtalet ikkje har alltid har rett, i alle fall ikkje det blå.

 

                                                   Jarle G. Kittelsaa, Seljord Senterparti.