Meny
Bli medlem

Har statsråden innført ny definisjon på akuttfunksjon ved sykehus?

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Kjersti Toppe (Sp): Har statsråden innført en ny definisjon på akuttfunksjon ved sykehus, der kirurgisk akuttfunksjon ikke lenger defineres som et akuttilbud på sykehus, - og dersom ikke definisjonen er endret ? vil statsråden omgjøre sin beslutning om ikke å kreve nye planer for det prehospitale akuttilbudet i Tinn før kirurgisk akuttfunksjon blir lagt ned?

Begrunnelse

Viser til skriftlig spørsmål og statsrådens svar i Dokument nr. 15:1010 (2013-2014), om oppfølging av det statsråden uttalte i Stortinget 17.juni og statsrådens krav i foretaksmøte 5.juni 2014 om at planer for de prehospitale tjenester skal oppdateres og fornyes i god tid før avvikling av akuttfunksjoner på Rjukan.

I svaret skriver Statsråden følgende:

«Mitt krav i foretaksmøtet 5. juni 2014 om at planer for de prehospitale tjenester skal oppdateres og fornyes i god tid før avvikling av akuttfunksjonen på Rjukan betyr at slike planer må foreligge før medisinsk akuttmottak avvikles.»

Akuttfunksjon ved sykehus har lang tradisjon for å være oppdelt i kirurgisk akuttfunksjon og medisinsk akuttfunksjon. Spørsmålsstiller mener det er oppsiktsvekkende at en helseminister utelukker kirurgisk akuttfunksjoner i begrepet akuttfunksjon på sykehus. Slik står Regjeringen i fare for å feilinformere både befolkning og storting om Regjeringens politikk. Det er og oppsiktsvekkende at en slik ny definering av begrepet akuttfunksjon på sykehus først klargjøres i ettertid av viktige vedtak i foretaksmøter og etter behandling og svar i Stortinget om Utviklingsplan 2014-2016 Sykehuset Telemark HF, og uten at det er noen faglig forankring av en slik ny definering av et mye brukt begrep i helsepolitikken.