Meny
Bli medlem

Hard kritikk av Listhaug ? tydelige føringer for kommende oppgjør.

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringspartiene har fått støtte fra KrF og Venstre til et jordbruksoppgjør som vil øke inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper.

Regjeringspartiene har fått støtte fra KrF og Venstre til et jordbruksoppgjør som vil øke inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper.

 

Stortingets næringskomité har i dag avgitt sin innstilling til behandlingen av årets jordbruksoppgjør.

 

- Som forventet går Høyre, FrP, KrF og Venstre inn for et oppgjør som dessverre ikke vil gi økt norsk matproduksjon, ikke sikre landbruk i hele landet og heller ikke sikre rekruttering til næringa. Dette er alvorlig! slår leder av næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp), fast.

 

Senterpartiet har fått med seg flertallet i komiteen på merknader om at reel økt selvforsyningsgrad er avhengig av at økt norsk matproduksjon skal være med grunnlag i norske ressurser og at landbrukspolitikken må utformes i henhold til dette.

 

- Jeg er glad for at vi har lykkes med å få flertallet i komiteen til å slå fast noen tydelige føringer for politikken. Dette vil medføre et kraftig retningsskifte fra det jordbruksoppgjøret regjeringen har prestert i år, påpeker Pollestad.

 

- Regjeringen får i innstilling både direkte og indirekte kritikk for sin håndtering av årets jordbruksoppgjør. Dette må regjeringen og landbruksministeren ta inn over seg i sin videre kontakt med Stortinget. Landbrukspolitikken må være utformet med i tråd med Stortingets flertall. Det er et signal landbruksministeren må ta alvorlig, sier Pollestad.

 

- Senterpartiet fremmer sammen med Arbeiderpartiet forslag om å sende jordbruksoppgjøret tilbake til regjeringen med følgende føringer: En avtale som er i tråd med de målene som stortinget har slått fast i landbruksmeldingen og som gir grunnlag for en inntektsutvikling i tråd med fjorårets oppgjør. Da må tilbudet økes med 575 millioner kroner over det FrP, H, KrF og V har blitt enige om, fastslår Pollestad.