Meny
Bli medlem

Hedmark Sp oppnevnte nominasjonskomite

Sist endret: 27.09.2020 #Hedmark
Hedmark Sp oppnevnte på fylkesårsmøtet lørdag 1. mars ny nominasjonskomite og programkomite i forbindelse med fylkestingsvalget i 2015.

Fylkesstyret hadde innstilt på ny nominasjonskomite som skal finne ut hvem som skal være Hedmark Senterpartis fremste tillitsvalgte ved fylkestingsvalget i 2015.

Bred bakgrunn
Komiteen som fylkesårsmøtet har satt ned, har bred og variert bakgrunn fra verv i Senterpartiet.
Fra Glomdalen er Heidi Hitland fra Sør-Odal og Geir Høsbøl fra Skotterud oppnevnt som medlemmer.
Fra Hedmarken er Lars Alhaug fra Stange og Åse Gyda Skålerud fra Ringsaker med i nominasjonskomiteen.
Fra Sør-Østerdal er Arnfin Uthus fra Elverum og Helene Dambuen fra Rena valgt inn.
Fra Nord-Østerdal er Merete Myhre Moen fra Tynset og Arnfinn Nergaard fra Os med som medlemmer.
I tillegg til dette skal fylkesstyret, Senterungdommen, Senterkvinnene og Seniorgruppa i Hedmark Sp ha ett medlem i nominasjonskomiteen.

Ny programkomiteen
I forbindelse med fylkestingsvalget skal det også utarbeides et nytt politisk program. Fylkesårsmøtet vedtok å sette ned en porgramkomité som består av Dag-Henrik Sandbakken fra Nord-Østerdalen, Ole Gustav Narud fra Sør-Østerdalen, Mari Gjestvang fra Hedmarken og Ole Mathias Rønaasen fra Glomdalen. I tillegg skal Olov Grøtting være medlem fra fylkesstyret, mens Senterkvinnene, Senterungdommen og Seniorgrippa i Hedmark Sp skal oppnevne sine medlemmer på et senere tidspunkt.