Meny
Bli medlem

Hedmark vil vokse med Senterpartiet i regjering!

Sist endret: 16.03.2017 #Hedmark
I fjor passerte folketallet i Norge 5 millioner. Norge opplever en meget gledelig og sterk befolkningsøkning, og prognoser sier at om drøyt 15 år vil vi passere 6 millioner innbyggere. Kommer størsteparten av den varslede veksten i Oslo-området, vil det bety krise for den regionen.

Senterpartiet ønsker å ta hele landet i bruk, og her i Hedmark har vi plass til mange flere innbyggere!

Den rødgrønne regjeringa med Senterpartiet i spissen har en offensiv samferdselssatsing. Innen 2024 vil det ta under en time å reise med tog fra Hamar til Oslo. I fjor ble det timesavganger med tog fra Kongsvinger til Oslo, og Hedmark SP jobber for at tilbudet skal bli enda bedre. I løpet av relativt få år kommer 4-felts vei både til Hamar, Elverum og Kongsvinger fra Oslo. Denne satsinga knytter store deler av Hedmark tettere til det sentrale Østlandsområdet, og vil utvide bo- og arbeidsregionen rundt Oslo og Gardermoen.  Det vil gjøre store deler av Hedmark attraktivt også for de som jobber i Oslo-området.

Likevel er det avgjørende at vi i Hedmark utvikler flere arbeidsplasser. Skogen er Hedmarks viktigste ressurs, og nå har den rødgrønne regjeringa levert ei tiltakspakke som Hedmarksskogbruket vil ha god nytte av i vanskelige tider. Skogbruket har også takket være Senterpartiet fått sin rettmessige plass i klimameldinga som kom i fjor. Skogbruket i Hedmark er sjøl spesielt opptatt av rimeligere tømmertransport, og er sammen med Hedmark Senterparti pådriverne for elektrifisering av Røros- og Solørbanen.

Næringslivet i Hedmark ligger i oljeskyggen, og det er derfor ekstra gledelige grep som den rødgrønne regjeringa nettopp har varslet. Her legger vi opp til en omfordeling mellom oljeøkonomien og næringslivet i fastlands-Norge, der sistnevnte får skattelettelser mens førstnevnte får innstramminger. Svært gode nyheter for næringslivet i hele Innlandet!

Hedmark har 14.000 arbeidsplasser i jordbruket og i matindustrien. Dette er viktige arbeidsplasser. At Senterpartiet sitter i regjering er avgjørende for å sikre framtida til Hedmarksjordbruket og matindustrien.  Husk at Høyre i sitt alternative statsbudsjett for 2013 ønsket å kutte 1,5 mrd til jordbruket og Fremskrittspartiet 6,6 mrd. En slik politikk ville ødelegge grunnlaget både for en rekke bønder, Nortura på Rudshøgda, Synnøve Finden i Alvdal og mange fler.

Bolyst betyr at folk trives, og er avgjørende om man ønsker befolkningsvekst. Først og framst må kommunene sørge for klargjorte boligtomter, nok barnehageplasser og gode skoler og barnehager. Dernest gode kultur- og fritidstilbud.  Det er massive oppgaver å jobbe med for kommunene i Hedmark i åra framover dersom vi ønsker å ta del i den bebudede befolkningsveksten. Da trenger vi et Senterparti i regjering som kan sørge for at kommunene har økonomi til å klare denne jobben. Så er det opp til kommunene selv hvordan de selv utnytter mulighetene.

Hedmark er et flott fylke og store deler ligger nært Osloområdet.  La oss sammen ta et krafttak og sørge for at befolkningsveksten også kommer vårt fylke til gode i åra framover!

 

Olov Grøtting

Stortingsrepresentant SP