Meny
Bli medlem

Heidi Herum foreslått som Sp-topp i Bamble Sp

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Heidi Herum er foreslått som Sp-topp i Bamble Sp etter Andres Kjær, som sier takk for seg. Torstein Dahl er foreslått som den andre kumulerte på 2. plass.

Heidi Herum er 35 år, småbarnsmor til to ,jobber deltid i Bamble Kommune og deltid som bonde på egen gård på Herum, midt mellom Surtebogen og Rugtvedt.  Hun har vært aktiv politisk i en årrekke, og har stått som nr

2 på lista til Bamble Sp ved de to siste perioder. Heidi går nå politikerskolen ved Høyskolen i Telemark ved siden av jobb.

Torstein Dahl,  43 år, tenåringsfar til tre, ledende stilling i Gilde, vært politisk aktiv i mer enn 20 år.  Bor i Vest-Bamble, og bl a vært leder av Viltnemda i en årrekke hvor han har gjort, og gjør, en formidabel jobb.

Listeforslaget ser slik ut:

Bamble Senterpartis nominasjonskomites forslag til Bamble Sps valgliste ved kommunevalget 2015.

1. Heidi Therese Herum

2.Torstein Dahl

3. Geir Holen

4. Lisbeth Glittum

5. Lars Andreas Gjerstad

6. Anne Johanne Dahl

7. Per Øyvind Stokke

8. Irene Wold

9. Christer Halvorsen

10. Jannicke Holmgren

11. Jarle Westgård

12. Rita Lyngmo

13. Ørnulf  Thunes

14. Gro Elisabeth Herum

15. Jon Torbjørn Wingereid

16. Annecken Schriwer Rosland

17. Helge Halvorsen

18. Helene Dahl

19. Zakarias Wingereid

20. Anne Hege Klevsgård

21. Ingvald Dahl

22.Lars Kristian Rugtvedt

23.Halvor Rogn Stokke

24. Charlotte Dahl

25. Svein Inge Nyhus

26. Ole Vidar Tinderholt

27. Erik Dahl

28.Anette Dahl

29. Tore Sortedal

30. Kjetil Dahl Finmark

31. Irene Høen

32. Helge Flåtten

33. Kristian Dahl Finmark

 

Nominasjonskommiteen innstiller på at de to første på lista blir kumulert.

 

Andreas Kjær     Anne Johanne Dahl     Per Øyvind Stokke

   (Sign.)                        (Sign.)                       (Sign.)