Meny
Bli medlem

Heidi Herum: Oss telemarkinger imellom

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Det har blåst en vind i fylket vårt de siste åra. Telemark har oftere og tydeligere enn før klart å stå samlet utad om viktige prosesser og beslutninger. Dette er ikke tilfeldige vindkast- men resultatet av bevist jobbing fra både næringsliv, politikere og fagfolk rundt i fylket. Telemark fylkeskommune med rødgrønt flertall og fylkesordfører Terje Riis Johansen i spissen, har tatt lederskap og samla tropper.

 

Vi er heldige som lever i et velfungerende land. Beslutninger om samfunnet blir tatt etter demokratiske prinsipper, og næringsliv forholder seg i det store og hele til lover og regler. Men innenfor disse rammene vil avgjørelser alltid bli bevist /ubevisst påvirket av også andre faktorer enn formelle prosesser, fakta og logikk. For så lenge det er mennesker og ikke maskiner som sitter i førersetet virker identitet, tilhørighet og kjemi inn- og setter sitt usynlige avtrykk i både offentlig og privat sektor.

Møtet mellom mennesker er fasinerende. Vi prøver å opptre profesjonelt og nøytralt, og legger frem gode logiske argumenter for det vi vil oppnå. Allikevel er det ikke gitt at det alltid går rett vei. Det må vi leve med. Jeg har siste par åra hatt gleden av å høre diverse foredrag, innledninger og orienteringer med ulike vinklinger på hvordan selge Telemark. Hvordan heve reiselivet og hvordan få bedriftsetableringer. Det er mye glansa papir og fancy powerpoint. Men fremfor alt-mange dyktige folk. Alle er enige om at vi har noe attraktivt å tilby og fremfører sitt budskap godt.

 Fellesnevner og kanskje undervurdert joker, enten det er næringsliv, reiseliv eller andre prosesser, er menneskers evne til relasjonsbygging. Evne til å møte andre med anerkjennelse og interesse. Møtet mellom mennesker er noe jeg aldri slutter å fasineres av. For når alt kommer til alt- er ikke vi mennesker ganske enkle? Liker du meg- liker jeg deg? Ja da gir vi litt ekstra og strekker oss for en løsning- sammen. Det er like aktuelt om du selger is til turister, møter høyt på strå-folk i næringslivet eller søker gode politiske vedtak. Jeg tror derfor på å være åpen, imøtekommende og inkluderende i møte med andre.


Politiske uenigheter er realt. Og vi har vel alle noe som ligger hjertet nærmest. Men når demokratiske beslutninger er tatt- gjelder det å legge stridsøksen ned og stå i samla flokk utad. Da kan vi sammen være døråpner for «våre» saker. For med dagens regjering er det jammen nok for Telemarkshjertet å kjempe for. Sykehus, landbruk, politi, høyskoler- det meste skal endevendes og slås sammen til såkalte robuste enheter. Fengselet i Kleivgrend Fyresdal er et godt eksempel. En velfungerende soningsenhet både økonomisk og faglig- som folk faktisk kommer styrka som menneske utav har nå blinkene blått lys over seg. Dette tror jeg et samla Telemark rett og slett krever - at de ansvarlige stortingsrepresentantene fra fylket rydder opp i.

Vinden som har blåst de siste årene der vi telemarkinger oftere klarer å stå sammen ovenfor statlige og private myndigheter - må fortsette. Med uforminska kraft. Om vi går på et nederlag er ikke løsningen å gå tilbake til krangling i egen leir. Politikere, næringsliv og andre aktører må øke Telemarksvinden til storm og ta i bruk hele verktøykassa for vekst og utvikling av fylket vårt - og det må vi gjøre sammen.

 

Heidi Herum

Ordførerkandidat Bamble Senterparti,

6 kandidat Telemark Senterparti