I langtidsplanen for forsvaret skrev regjeringen blant annet at «For å tilpasse områdestrukturen til den reelle situasjonen anbefaler regjeringen en reduksjon fra dagens plantall på 42 000 mannskaper til 35 000 mannskaper innen 2020». 23. desember avdekket Klassekampen at situasjonen i Heimevernet er annerledes enn det regjeringen ga inntrykk av, ved at regjeringen nå vil gjennomføre et reelt nedtrekk i antallet HV-soldater.

 

Når heimevernet forsvinner, forsvinner også den militære beredskapen og det vil heller ikke lenger være mulig for nødetatene å få bistand fra Heimevernet i forbindelse med søksoperasjoner, ekstremvær, skogbranner og andre større sikkerhetsmessige situasjoner.

Kutt i heimevernet kan få dramatiske konsekvenser for vårt Heimevernsdistrikt og vår landsdel. o