Meny
Bli medlem

Helsepolitikk på Sps sentralstyremøte

Sist endret: 27.09.2020
Sentralstyret i Sp har på sitt møte på Stortinget 6. juni en temadebatt om helsepolitikk. Lederne i Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund, Jordmorforbundet og presidenten Den norske legeforening innledet.
 
 
 
 
Sentralstyret i Senterpartiet har faginnledninger på en del saksfelt på sine møter i mai og juni 2016, og helse var tema på møtet 6. juni.

Senteralstyret inviterte derfor sentrale aktører fra helsesektoren til dette møtet. De var bedt om å innlede om de utfordringer de ser for helsesektoren fra deres ståsted, og hva de mener er viktige politiske spørsmål som må ivaretas for å få en god helsesektor framover.
 
Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen og stortingsrepresentant for Senterpartiet Kjersti Toppe, var også med på denne delen av sentralstyremøtet og holdt et tilsvarende innlegg.
 
Følgende sentrale aktører fra helsesektoren møtte Sps sentralstyre på Stortinget 6. juni:
 
Fagforbundet
• Forbundsleder Mette Nord
• Leder samfunnsområdet Gunn Karin Gjul
 
Norsk sykepleierforbund
• Forbundsleder Eli Gunhild By
• 1. nestleder Solveig Kopperstad Bratseth
• Seniorrådgiver Bjørn Lydersen
• Kommunikasjonsrådgiver Kristin Henriksen
 
Jordmorforbundet NSF
• Leder Hanne Schjelderup-Eriksen
• Styremedlem Kristin Holanger
• Rådgiver Jan Vegard Pettersen
 
Legeforeningen
• President Marit Hermansen
• Helsepolitisk rådgiver Sara Underland Mjelva