Meny
Bli medlem

- Helt utrolig av Høyre å ville fjerne barnetrygden

Sist endret: 27.09.2020
I dag presenterte lederen av Høyres kunnskapsutvalg deres løsning for barnefamiliene. I forslaget legger Høyre opp til at barnetrygden fjernes, og at pengene i stedet skal brukes til billigere barnehage og skolefritidsordning (SFO). Det får Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til å reagere.

-    Barnetrygden er en flott ordning hvor staten gir en hjelpende hånd til alle barnefamilier. Det er helt utrolig at Høyre vil fjerne en slik ordning. Jeg skjønner ikke hvorfor en satsing på barnehage og SFO skal måtte gå på bekostning av barnetrygden.  Jeg mener vi kan gjøre mye på barnehage og SFO-området uten å fjerne en ordning som fungerer, sier Slagsvold Vedum.
I forslaget fra Høyre kan en se at det årlig brukes 15 milliarder kroner på barnetrygden, mens gratis barnehage og SFO har en kostnad på 10 milliarder kroner totalt. Senterpartiet synes det er smålig av regjeringen å nå foreslå 5 milliarder kroner kutt i tilskudd til barnefamilier.

-    Sannheten er at regjeringspartiet Høyre med dette forslaget kutter 5 milliarder kroner i ordninger for barnefamilier, jeg skjønner ikke hvorfor regjeringen vil gjøre dette. Vi snakker stadig om barnefattigdom, løsningen på det er ikke å gi mindre til barnefamiliene, fortsetter Vedum.
Senterpartiet viser og til at regjeringen har økt barnehageprisene siden de tok over regjeringsmakten.

-    Regjeringen fjernet maksprisen i barnehagene, noe som har gjort at barnehageprisene har økt. At de nå kommer med løsninger for billigere barnehager er lite troverdig. Dersom de mener alvor burde de komme med forslag til billigere barnehager uten og samtidig kutte i andre tiltak, sier partilederen i Senterpartiet.
Senterpartiets partileder mener at barnetrygden er et viktig tiltak, da det gir muligheten for barnefamiliene til selv å velge hvordan de vil legge opp sin egen hverdag.

-    Høyre snakket hele tiden om valgfrihet for folk i valgkampen. Nå ser vi at de likevel skal fjerne denne muligheten, og i stedet bestemme at barnehage og skolefritidsordningen er riktig for alle. Senterpartiet ønsker også billigere barnehageplasser, men ikke på bekostning av barnetrygden. Da bør vi heller innføre makspris igjen, og la barnetrygden bestå slik at familiene selv kan bestemme hva slags ordning som passer best for seg og sin familie, avslutter Vedum.