Meny
Bli medlem

? Her skal byen ligge

Sist endret: 27.09.2020 #Akershus
? Dette er et glitrende eksempel på at det går an å planlegge for vekst uten av det går på bekostning av naturverdier og matjord. Det er en slik utvikling regjeringen ønsker; å spre den sterke veksten i sentrale strøk, og bygge attraktive byer og boområder i pendleravstand til Oslo, sa kommunalminister Liv Signe Navarsete til Romerikes Blad da ho var på Rånåsfoss i Sørum i Akershus.

– Det blir viktig å bygge i høyden i sentrale områder, samtidig som vi bygger byer utenfor de store bysentrene, sier Erlend Grimstad, stortingskandidat for Akershus Sp. – Vi forsøker å få til en balansert vekst i sentrum og i regionene rundt, sier Navarsete til Romerikes Blad.

– Klarer vi å bygge nok boliger de neste årene?

– Det skal vi klare. Men initiativet må komme lokalt. Kommunene har ansvar for det.

– Men det er en viss risiko også å sette i gang en storstilt boligbygging?

– Ja, det er det. Vi må passe oss, og følge med i utviklingen. Men vi trenger flere boliger, sier kommunalministeren.

I boligmeldinga, som kommer i løpet av mars, legger regjeringen blant annet til rette for en framtid som man planlegger på Rånåsfoss. Samtidig vil man gjøre det lettere å gå i gang med store boligprosjekter. Det skal også bli raskere å få behandlet byggesaker. Regjeringen vil også endre innsigelsesinstituttet med hele 22 innsigelsesorganer, skriver Romerikes Blad.

– Staten må samordne disse, og beholde det som er viktigst. Vi kan ikke fjerne alle, sier Navarsete til Romerikes Blad.

Hun oppfordrer kommunene til ikke å legge så detaljerte boligplaner at det vanskeliggjør jobben for utbyggerne.