Meny

Hidra Landfast

Sist endret: 16.03.2017
Det har vært jobbet mye og grundig med denne saken den siste tiden, og Senterpartiet er veldig godt fornøyde med vedtaket som i dag ble fattet.
Det setter trykk på, og gir god framdrift i prosjektet. Vi hadde håpet på enstemmighet rundt dette forslaget, men endte med  25 stemmer for og 10 mot. Det var Krf som også stemte for sammen med forslagsstillerne, mens Høyre og Venstre stemte imot. 
 
Vedtak:
 
Fylkestinget tar saken til orientering.
Fylkestinget er opptatt av at Hidra-landfast blir realisert så fort som mulig og ber derfor om at følgende blir gjort for å sikre en hurtig fremdrift:
- Fylkestinget ber om at arbeidet med å utarbeide finansieringsplan og anbudspapirer for Hidra-landfast fortsetter, og intensiveres slik at anbudsdokumentene er klare for utsendelse innen fylkestingets samling i juni 2016.
- Vest-Agder fylkeskommune ber Flekkefjord kommune om å ferdigstille reguleringsarbeidet så fort som mulig for ikke å forsinke prosjektet. 
- SAM-utvalget holdes løpende orientert om fremdrift og prosess.