Meny
Bli medlem

Historien om NTE

Sist endret: 27.09.2020
NTE er ikke helt som mange andre bedrifter. For det er ganske fantastisk egentlig. At Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, eller NTE som vi helst kaller det, eies av deg og meg og alle andre nordtrøndere. Men betyr egentlig eierskap noe som helst?

Vi i Senterpartiet tror det. Vi tror at eierskapet til NTE er årsaken til mye bra i fylket vårt. Det utbygde strømnettet og de gode tjenestene som NTE leverer i hele fylket, er en side av saken. Men vi tror også at eierskapet påvirker måten bedriftens overskudd fordeles. Ikke i lomma på enkeltpersoner, men blant annet gjennom overføringer til fylkeskommunen, som igjen får mulighet til å gi litt bedre tjenester, og opprettholde flere videregående skoler, enn hva vi ville hatt uten NTE.

På toppen av dette kommer alle sponsorbidragene som NTEopp gjennom årene har gitt. Til lag, foreninger og enkeltpersoner. For å skape kultur, idrett og næring vi alle nyter godt av.

Senterpartiet ønsker at NTEskal være eid av oss i Nord-Trøndelag. En stemme til oss er derfor en stemme for fortsatt lokalt,offentlig eierskap.